Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Δημόσιες Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις που βρίσκονται σε ισχύ:

Monday, December 04, 2017:

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΕΕΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος ΜΣΠΣ

Δείτε τις ανακηρύξεις υποψηφίων:
Για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π.

Για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Tuesday, November 28, 2017:

Ανάθεση εκτυπώσεων, βιβλιοδεσιών κτλ 30-11-17

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε εκτυπώσεις, βιβλιοδεσίες, πλαστικοποιήσεις κτλ όπως φαίνεται στην σχετική ανακοίνωση.

Tuesday, November 28, 2017:

Προμήθεια γραφικής ύλης 30-11-17

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου όπως φαίνεται στην σχετική ανακοίνωση.

Friday, November 10, 2017:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη μίσθωση 13 κλινών και να τις παραχωρήσει σε Φοιτητές/τριες για δωρεάν στέγαση.

Δείτε την ανακοίνωση.

Thursday, November 09, 2017:

Προμήθεια υλικών (είδη σχεδίου)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Tuesday, October 31, 2017:

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΑΠ 6416

Επαναπροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ 1281 και προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ 1731 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε αναλυτικά την περίληψη και τη διακήρυξη.

Friday, October 27, 2017:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση κλινών

Το τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων προτίθεται να προβεί στη μίσθωση 13 κλινών για τους φοιτητές/τριες της μονάδας Σύρου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Thursday, October 26, 2017:

Προμήθεια σφραγίδων της κοσμητείας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο υπηρεσιακών σφραγίδων της κοσμητείας.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Thursday, October 12, 2017:

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Friday, September 22, 2017:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ελέγχου και συντήρησης της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έλεγχο και συντήρηση της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Ο τύπος είναι PETROGEN ΖΕΥΣ P 150 E (LEROY SOMER LL3014F).

Thursday, September 21, 2017:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια λογισμικού CES Edupack

Η πανεπιστημιακή μονάδα Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια του λογισμικού CES Edupack. Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Thursday, September 21, 2017:

Ανακοίνωση έργου επισκευής και συντήρησης της υγρομόνωσης της βιβλιοθήκης

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έργο επισκευής και συντήρησης της υφιστάμενης υγρομόνωσης της στέγης και του πλαστικού θόλου της Βιβλιοθήκης του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Tuesday, September 12, 2017:

Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπής Παρασκευή 15/9

Την Παρασκευή 15/9 στις 10:00, στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος ΜΣΠΣ θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μικροϋλικών πληροφορικής.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Monday, September 11, 2017:

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 13 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση τουλάχιστον 13 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου (Π.Μ.Σ.), για το χρονικό διάστημα από 01/09/2017 έως 30/9/2020, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο).

Friday, September 08, 2017:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια μικροϋλικών πληροφορικής

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μικροϋλικών πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λέσβου, Χίου, Σάμου και Σύρου.

Tuesday, August 29, 2017:

Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπής

Γνωστοποιείται ότι την Παρασκευή 01/09/2017 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, μελανιών Φ/Α μηχανημάτων, μελανιών μεμβρανών πτυχίων, χαρτιού Α4 και αναλωσίμων εκτυπωτών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης εδώ.

Tuesday, August 29, 2017:

Ορθή επανάληψη: υπ.αρ.4715/2017 διακήρυξη

Δείτε την περίληψη της υπ. αρ. 4715/2017 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281 εδώ.

Wednesday, August 02, 2017:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ1281, προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ1731 και προμήθεια μεμβρανών πτυχίου ΚΑΕ1891 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα ειδών Πανεπιστημιακής Μονάδας. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος, την 18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ..

Wednesday, July 12, 2017:

Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων VRV και split

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να συντηρήσει τις μονάδες VRV και split της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Πιστοποίηση ανελκυστήρων και αναβατορίων

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε διαδικασία πιστοποίησης των αναβατορίων και ανελκυστήρων του κτιρίου Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Έλεγχος και συντήρηση γεννήτριας Η/Ζ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έλεγχο και συντήρηση της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Έλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έργο ελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Thursday, June 08, 2017:

Κλήρωση επιτροπής κλινών

Την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του τμήματος οικονομικών υποθέσεων της μονάδας Σύρου, θα διενεργηθεί κλήρωση για τον ορισμό μελών των επιτροπών Διαγωνισμού για τη μίσθωση 13 κλινών και Παράδοσης-Παραλαβής των κλινών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, May 31, 2017:

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τουλάχιστον 13 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Tuesday, May 02, 2017:

Προμήθεια προβολικών για αίθουσες και βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5 (πέντε) προβολικών για αίθουσες διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη της Μονάδας Σύρου.

Wednesday, March 01, 2017:

Συντήρηση ανελκυστήρων Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία τη συντήρηση ενός ανελκυστήρα και τριών αναβατορίων Α.Μ.Ε.Α. στο κτίριο "Γυμνάσιο" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Wednesday, January 11, 2017:

Γνωστοποίηση κλήρωσης για κλήρωση επιτροπών 2017

Την Δευτέρα 16/1/2017 στις 12:00 στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος ΜΣΠΣ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών της μονάδας Σύρου για το έτος 2017.

Όποιος/α επιθυμεί, μπορεί να παραστεί.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, December 28, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους διδάκτορες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Δείτε την σχετική πρόσκληση.

Tuesday, November 29, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς πίνακες προς προμήθεια υλικών.

Tuesday, November 15, 2016:

Κλήρωση για επιτροπή, προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής

Την Παρασκευή 18.11.2016 στις 9:30 στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μόνάδας Σύρου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης εδώ.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία