Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Δημόσιες Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις που βρίσκονται σε ισχύ:

Thursday, October 12, 2017:

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Friday, September 22, 2017:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ελέγχου και συντήρησης της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έλεγχο και συντήρηση της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Ο τύπος είναι PETROGEN ΖΕΥΣ P 150 E (LEROY SOMER LL3014F).

Thursday, September 21, 2017:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια λογισμικού CES Edupack

Η πανεπιστημιακή μονάδα Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια του λογισμικού CES Edupack. Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Thursday, September 21, 2017:

Ανακοίνωση έργου επισκευής και συντήρησης της υγρομόνωσης της βιβλιοθήκης

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έργο επισκευής και συντήρησης της υφιστάμενης υγρομόνωσης της στέγης και του πλαστικού θόλου της Βιβλιοθήκης του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Tuesday, September 12, 2017:

Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπής Παρασκευή 15/9

Την Παρασκευή 15/9 στις 10:00, στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος ΜΣΠΣ θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μικροϋλικών πληροφορικής.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Monday, September 11, 2017:

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 13 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση τουλάχιστον 13 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου (Π.Μ.Σ.), για το χρονικό διάστημα από 01/09/2017 έως 30/9/2020, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο).

Friday, September 08, 2017:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια μικροϋλικών πληροφορικής

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μικροϋλικών πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λέσβου, Χίου, Σάμου και Σύρου.

Tuesday, August 29, 2017:

Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπής

Γνωστοποιείται ότι την Παρασκευή 01/09/2017 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, μελανιών Φ/Α μηχανημάτων, μελανιών μεμβρανών πτυχίων, χαρτιού Α4 και αναλωσίμων εκτυπωτών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης εδώ.

Tuesday, August 29, 2017:

Ορθή επανάληψη: υπ.αρ.4715/2017 διακήρυξη

Δείτε την περίληψη της υπ. αρ. 4715/2017 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281 εδώ.

Wednesday, August 02, 2017:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ1281, προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ1731 και προμήθεια μεμβρανών πτυχίου ΚΑΕ1891 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα ειδών Πανεπιστημιακής Μονάδας. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος, την 18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ..

Wednesday, July 12, 2017:

Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων VRV και split

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να συντηρήσει τις μονάδες VRV και split της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Πιστοποίηση ανελκυστήρων και αναβατορίων

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε διαδικασία πιστοποίησης των αναβατορίων και ανελκυστήρων του κτιρίου Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Έλεγχος και συντήρηση γεννήτριας Η/Ζ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έλεγχο και συντήρηση της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Έλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έργο ελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Thursday, June 08, 2017:

Κλήρωση επιτροπής κλινών

Την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του τμήματος οικονομικών υποθέσεων της μονάδας Σύρου, θα διενεργηθεί κλήρωση για τον ορισμό μελών των επιτροπών Διαγωνισμού για τη μίσθωση 13 κλινών και Παράδοσης-Παραλαβής των κλινών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, May 31, 2017:

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τουλάχιστον 13 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Tuesday, May 02, 2017:

Προμήθεια προβολικών για αίθουσες και βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5 (πέντε) προβολικών για αίθουσες διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη της Μονάδας Σύρου.

Wednesday, March 01, 2017:

Συντήρηση ανελκυστήρων Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία τη συντήρηση ενός ανελκυστήρα και τριών αναβατορίων Α.Μ.Ε.Α. στο κτίριο "Γυμνάσιο" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Wednesday, January 11, 2017:

Γνωστοποίηση κλήρωσης για κλήρωση επιτροπών 2017

Την Δευτέρα 16/1/2017 στις 12:00 στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος ΜΣΠΣ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών της μονάδας Σύρου για το έτος 2017.

Όποιος/α επιθυμεί, μπορεί να παραστεί.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, December 28, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους διδάκτορες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Δείτε την σχετική πρόσκληση.

Tuesday, November 29, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς πίνακες προς προμήθεια υλικών.

Tuesday, November 15, 2016:

Κλήρωση για επιτροπή, προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής

Την Παρασκευή 18.11.2016 στις 9:30 στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μόνάδας Σύρου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης εδώ.

Tuesday, November 15, 2016:

Διακήρυξη 9512/2016 για την προμήθεια μελανιών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και Φ/Α μηχανήματα και εκτυπωτές μεμβρανών πτυχίων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε την σχετική διακήρυξη και τους δύο καταλόγους των προς προμήθεια υλικών του ΚΑΕ1891 και ΚΑΕ1281.

Wednesday, November 02, 2016:

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμήθειας χαρτιού εκτυπωτών και αναλωσίμων Φ/Α

Την Παρασκευή 4/11/2016 και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της γραμματείας του Τμήματος ΜΣΠΣ της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμήθειας και ανάδειξης αναδόχου ή αναδόχων για την αγορά χαρτιού εκτυπωτών και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, November 02, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού και τόνερ Φ/Α

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προβεί σε προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες των Περιφερειακών του Διευθύνσεων.

Δείτε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον πίνακα προς προμήθεια υλικών.

Tuesday, October 04, 2016:

Γνωστοποίηση κλήρωσης

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 π.μ. στη γραμματεία του τμήματος ΜΣΠΣ θα γίνει κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Monday, October 03, 2016:

Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μόνο με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) και δεν απαιτείται πλέον η έκδοση ξεχωριστής κάρτας Βιβλιοθήκης όπως συνέβαινε μέχρι και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Monday, September 26, 2016:

Παράταση ανοίγματος προσφορών

Λόγω της απεργίας της ΠΝΟ στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για 48 ώρες το άνοιγμα προσφορών για την υπ αριθμό 4/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού.

Δείτε τη σχετική έκτακτή ανακοίνωση εδώ.

Friday, September 16, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και καθαρισμό fan coils και VRV

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ' ευθείας ανάθεση) της συντήρησης και του καθαρισμού των fan coils και των VRV στο κτήριο του πρώην Α' Γυμνασίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Σύρου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Friday, September 16, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση UPS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ' ευθείας ανάθεση) της συντήρησης του UPS του κτηρίου του πρώην Α' Γυμνασίου στη Σύρο.

Δείτε την εδώ.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία