Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Δημόσιες Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις που βρίσκονται σε ισχύ:

Wednesday, August 02, 2017:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ1281, προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ1731 και προμήθεια μεμβρανών πτυχίου ΚΑΕ1891 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα ειδών Πανεπιστημιακής Μονάδας. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος, την 18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ..

Wednesday, July 12, 2017:

Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων VRV και split

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να συντηρήσει τις μονάδες VRV και split της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Πιστοποίηση ανελκυστήρων και αναβατορίων

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε διαδικασία πιστοποίησης των αναβατορίων και ανελκυστήρων του κτιρίου Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Έλεγχος και συντήρηση γεννήτριας Η/Ζ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έλεγχο και συντήρηση της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Wednesday, July 12, 2017:

Έλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έργο ελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Thursday, June 08, 2017:

Κλήρωση επιτροπής κλινών

Την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του τμήματος οικονομικών υποθέσεων της μονάδας Σύρου, θα διενεργηθεί κλήρωση για τον ορισμό μελών των επιτροπών Διαγωνισμού για τη μίσθωση 13 κλινών και Παράδοσης-Παραλαβής των κλινών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, May 31, 2017:

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τουλάχιστον 13 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Tuesday, May 02, 2017:

Προμήθεια προβολικών για αίθουσες και βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5 (πέντε) προβολικών για αίθουσες διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη της Μονάδας Σύρου.

Wednesday, March 01, 2017:

Συντήρηση ανελκυστήρων Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία τη συντήρηση ενός ανελκυστήρα και τριών αναβατορίων Α.Μ.Ε.Α. στο κτίριο "Γυμνάσιο" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Wednesday, January 11, 2017:

Γνωστοποίηση κλήρωσης για κλήρωση επιτροπών 2017

Την Δευτέρα 16/1/2017 στις 12:00 στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος ΜΣΠΣ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών της μονάδας Σύρου για το έτος 2017.

Όποιος/α επιθυμεί, μπορεί να παραστεί.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, December 28, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους διδάκτορες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Δείτε την σχετική πρόσκληση.

Tuesday, November 29, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς πίνακες προς προμήθεια υλικών.

Tuesday, November 15, 2016:

Κλήρωση για επιτροπή, προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής

Την Παρασκευή 18.11.2016 στις 9:30 στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μόνάδας Σύρου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης εδώ.

Tuesday, November 15, 2016:

Διακήρυξη 9512/2016 για την προμήθεια μελανιών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και Φ/Α μηχανήματα και εκτυπωτές μεμβρανών πτυχίων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε την σχετική διακήρυξη και τους δύο καταλόγους των προς προμήθεια υλικών του ΚΑΕ1891 και ΚΑΕ1281.

Wednesday, November 02, 2016:

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμήθειας χαρτιού εκτυπωτών και αναλωσίμων Φ/Α

Την Παρασκευή 4/11/2016 και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της γραμματείας του Τμήματος ΜΣΠΣ της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμήθειας και ανάδειξης αναδόχου ή αναδόχων για την αγορά χαρτιού εκτυπωτών και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Wednesday, November 02, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού και τόνερ Φ/Α

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προβεί σε προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων και αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες των Περιφερειακών του Διευθύνσεων.

Δείτε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον πίνακα προς προμήθεια υλικών.

Tuesday, October 04, 2016:

Γνωστοποίηση κλήρωσης

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 π.μ. στη γραμματεία του τμήματος ΜΣΠΣ θα γίνει κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Monday, October 03, 2016:

Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μόνο με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) και δεν απαιτείται πλέον η έκδοση ξεχωριστής κάρτας Βιβλιοθήκης όπως συνέβαινε μέχρι και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Monday, September 26, 2016:

Παράταση ανοίγματος προσφορών

Λόγω της απεργίας της ΠΝΟ στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για 48 ώρες το άνοιγμα προσφορών για την υπ αριθμό 4/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού.

Δείτε τη σχετική έκτακτή ανακοίνωση εδώ.

Friday, September 16, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και καθαρισμό fan coils και VRV

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ' ευθείας ανάθεση) της συντήρησης και του καθαρισμού των fan coils και των VRV στο κτήριο του πρώην Α' Γυμνασίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Σύρου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Friday, September 16, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση UPS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ' ευθείας ανάθεση) της συντήρησης του UPS του κτηρίου του πρώην Α' Γυμνασίου στη Σύρο.

Δείτε την εδώ.

Tuesday, September 13, 2016:

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευές Γυμνασίου

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 26/09/2016 και ώρα: 11:00 π.μ.

Friday, September 09, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού στο computer room της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σύρο. Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ

Friday, July 15, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο κτήριο του πρώην Α' Γυμνασίου.

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Friday, June 03, 2016:

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών 7/6/2016

Την Τρίτη 7/6/2016 και ώρα 9:30 στο χώρο της γραμματείας του ΤΜΣΠΣ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών της Μονάδας.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση.

Tuesday, April 19, 2016:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή studio ήχου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προχωρήσει στην με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ' ευθείας ανάθεση) κατασκευή studio ήχου στο κτήριο του πρώην Α' Γυμνασίου της πανεπιστημιακής μονάδας της Σύρου.

Δείτε την σχετική πρόσκληση.

Tuesday, December 08, 2015:

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών

Την Πέμπτη 10.12.2015 στις 10:30 π.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών.

Δείτε τη σχετική γνωστοποίηση. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να παραστεί.

Tuesday, November 10, 2015:

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Σύρου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Μονάδας Σύρου.
Δείτε τη σχετική πρόσκληση.

Thursday, October 15, 2015:

Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπώσεων και αναμνηστικών

Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 7074/2015 (ADAM 15PROC003134399) του Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια εκτυπώσεων και αναμνηστικών:
Δείτε το σχετικό έγγραφό και τη μακέτα των folder.

Wednesday, October 14, 2015:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προβολικών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια προβολικών για την Πανεπιστημιακή Μονάδα της Σύρου.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία