Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης ΤΜΣΠΣ και Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων"

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, και ώρες 11:00 π.μ. και 12:00 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση της 9ης έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος ΜΣΠΣ και του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων" στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή αντίστοιχα.

Δείτε την σχετική πρόσκληση για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.Wednesday, July 12, 2017, quasi

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία