Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Wednesday, August 16, 2017:

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 - ΠΜΣ ΟΣΚΠ

Δείτε το εδώ.

Friday, July 28, 2017:

Πρόσωπα του ΤΜΣΠΣ στο Serious

Στο περιοδικό Κυκλάδων Serious που κυκλοφορεί, φιλοξενείται άρθρο - αφιέρωμα σε απόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Διαβάστε το άρθρο.

Monday, July 24, 2017:

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών Α' Κύκλου ΠΜΣ "Ο.Σ.Κ.Π." 2017-2018

Δείτε την σχετική εισήγηση.

Wednesday, July 19, 2017:

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-17

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2016-17. Δείτε το εδώ.

Wednesday, July 12, 2017:

Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης ΤΜΣΠΣ και Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων"

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, και ώρες 11:00 π.μ. και 12:00 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση της 9ης έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος ΜΣΠΣ και του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων" στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή αντίστοιχα.

Δείτε την σχετική πρόσκληση για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Friday, July 07, 2017:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης διδασκόντων/ουσών για το ακαδ. έτος 2017-18

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’ αρ. 6η/05.07.2017 συνεδρίασή της (θέμα 5.2), αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) διδασκόντων/ουσών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 ή με σύμβαση έργου με πλήρη ή μερική απασχόληση ή πανεπιστημιακών υποτρόφων, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2017-2018.

Monday, July 03, 2017:

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017. Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Friday, June 30, 2017:

Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης ΤΜΣΠΣ και Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση για την Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων"

Την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση της 7ης έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση για την Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων".

Δείτε την σχετική πρόσκληση.

Friday, June 30, 2017:

Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης ΤΜΣΠΣ και Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή καθηγήτριας/η στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών" στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας

Την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση της 8ης έκτακτης συνέλευσης του τμήματος Μηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων και του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγήτριας/η στη βαθμίδα της/του Αναπληρώτριας/η Καθηγήτριας/η.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.

Friday, June 30, 2017:

Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης ΤΜΣΠΣ και Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή καθηγήτριας/η στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών" στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ρης Καθηγητή/τριας

Την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση της 8ης έκτακτης συνέλευσης του τμήματος Μηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων και του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή καθηγήτριας/η στη βαθμίδα της/του Επίκουρης/ρου Καθηγήτριας/η.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.

Wednesday, June 07, 2017:

Πρόγραμμα πρόσθετης εξεταστικής

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα πρόσθετης εξεταστικής.

Δείτε το εδώ.

Thursday, June 01, 2017:

Δοκιμαστικά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών"

Στο πλαίσιο της πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή/τριας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών" θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από τους/τις υποψήφιους/φιες για τη θέση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Wednesday, May 31, 2017:

Δοκιμαστικά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση μηχανοτρονικών προϊόντων και συστημάτων"

Στο πλαίσιο της πλήρωσης μιας θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από τους υποψήφιους για τη θέση.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Monday, May 29, 2017:

Δοκιμαστικά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Υπηρεσιών"

Στο πλαίσιο πλήρωσης μίας θέσης καθηγητή στο Τμήμα ΜΣΠΣ στο γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Υπηρεσιών" θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από τους/τις υποψηφίους.

Δείτε το πρόγραμμα στη σχετική ανακοίνωση.

Thursday, May 25, 2017:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Δυνατότητα εξέτασης στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε φοιτητές/τριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση.

Monday, May 22, 2017:

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-17

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

Δείτε το εδώ.

Friday, April 28, 2017:

Τελετή καθομολόγησης, 5 Μαΐου 2017

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλούν στην Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων και Διπλωμάτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων την Παρασκευή, 5 Μάϊου 2017 και ώρα 13:00 μμ στο Θέατρο «Απόλλων» στην Ερμούπολη Σύρου.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής, Στέφανος Γκρίτζαλης

Δείτε το πρόγραμμα της τελετής εδώ.

Tuesday, April 25, 2017:

Υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης-στέγασης ακ. έτος 2017-18

Η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης-στέγασης έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017. Δείτε την σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας εδώ.

Thursday, April 06, 2017:

Ανακοίνωση ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών 05-05-2017

Η τελετή καθομολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος ΜΣΠΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στο Θέατρο Απόλλων, στην Ερμούπολη Σύρου, στις 1:00 μ.μ.

Thursday, April 06, 2017:

Ανακοίνωση ορκωμοσίας 05-05-2017

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος ΜΣΠΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Mαΐου 2017 στο Θέατρο Απόλλων, στην Ερμούπολη Σύρου, στις 1:00 μ.μ.

Monday, April 03, 2017:

Πρόσκληση MSC Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ) - Integrated Product Design Innovation (IPDI) 2017-18

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΜΣ Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ).

Thursday, February 16, 2017:

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2016-17

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 εδώ.

Thursday, February 09, 2017:

Διεθνές Συνέδριο "Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα"

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει το συνέδριο "Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου αιώνα" στη Φλώρινα από 12 έως 14 Μαίου 2017.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση και τον ιστοτόπο του συνεδρίου.

Tuesday, February 07, 2017:

Έναρξη χρήσης πλατφόρμας Uniway

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι διαθέσιμη στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου η νέα πλατφόρμα επικοινωνίας UNIWAY σε περιβάλλον ANDROID και iOS η οποία έχει αναπτυχθεί από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο GUNet. Με την χρήση της mobile εφαρμογής Uniway οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε θέματα που αφορούν την φοίτηση τους. Στην φάση αυτή έχει υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμη η ενημέρωση για την βαθμολογία, τις δηλώσεις μαθημάτων και το πρόγραμμα σπουδών. Σε επόμενη φάση θα υλοποιηθούν οι υπηρεσίες αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων καθώς και υπηρεσία ενημερώσεων. Κατά την πρώτη εφαρμογή δεν υποστηρίζονται τα Τμήματα της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου λόγω της διαφοροποιημένης υποδομής λογισμικού των Φοιτητολογίων τους.

Οδηγίες για τη χρήση και εγκατάσταση της εφαρμογής βρίσκονται στη διεύθυνση http://uniway.gr.

Friday, February 03, 2017:

Προκήρυξη Βραβείων Αριστείας 2016-17

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Wednesday, February 01, 2017:

Ημερομηνίες εγγραφής κατατακτήριων εξετάσεων

Καλούνται οι επιτυχόντες/ουσες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2016-17 να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος ΜΣΠΣ από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Tuesday, January 31, 2017:

Ορθή επανάληψη - Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Thursday, January 19, 2017:

Τροποποίηση προγράμματος έξτρα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2016-17

Δείτε το εδώ.

Wednesday, January 18, 2017:

Πρόγραμμα έξτρα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2016-17

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα της έξτρα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2016-17.

Tuesday, January 17, 2017:

Προκήρυξη βραβείων αριστείας

Δείτε την σχετική προκήρυξη, την αίτηση για προπτυχιακούς και την αίτηση για μεταπτυχιακούς.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία