Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

ΠΜΣ: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων», λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 έως και το 2015-2016 και είναι πλέον σε αναστολή (αρ. απόφασης 2.1/23-05-2016 1ης έκτακτης Γ.Σ.Ε.Σ.). Βασικά στοιχεία του προγράμματος με βάση την γενική περιγραφή κατά το διάστημα λειτουργίας του:

Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ

Το αντικείμενο το ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση καινοτόμων Διαδραστικών Προϊόντων και Συστημάτων τα οποία χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας και στα οποία ο «υπολογιστής» είναι «αόρατος» και «πανταχού παρών» και επίσης η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων, που πλέον απαιτεί την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών και των τεχνών.

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταρτίσει επιστήμονες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη και την τέχνη για να σχεδιάσουν εύχρηστα και λειτουργικά Προϊόντα και Συστήματα στην αναδυόμενη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας.

Απευθυνόμενο κοινό

Το απευθυνόμενο κοινό του ΠΜΣ είναι νέοι επιστήμονες και επαγγελματίες για τους οποίους η σχεδιαστική σκέψη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη αντιμετώπιση κάθε νέας πρόκλησης. Με αυτήν την έννοια το ΠΜΣ δεν είναι ένα κλασσικό πρόγραμμα ειδίκευσης, αλλά ομογενοποίησης (transformation), δηλαδή ενός προγράμματος που:

  1. Απευθύνεται σε υποψήφιους με ένα εύρος ειδικοτήτων που σχετίζονται με την σχεδίαση, και
  2. Εμπλουτίζει τις δεξιότητες τους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα με μεθοδολογική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και με χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

  • Διεπιστημονικότητα. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καταρτίζει επιστήμονες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη και την τέχνη για να σχεδιάσουν εύχρηστα και λειτουργικά Προϊόντα και Συστήματα στην αναδυόμενη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας.
  • Ανθρωποκεντρική σχεδιαστική σκέψη. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη σχεδίαση δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πελατών-χρηστών στη διαδικασία εξασφαλίζοντας την αποδοχή του τελικού αποτελέσματος από τους πελάτες του συστήματος.
  • Ολιστική και μεθοδολογική αντιμετώπιση στη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Τα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα απαιτούν ολιστική και μεθοδολογική αντιμετώπιση κατά τη σχεδιαστική διαδικασία.
  • Τεχνογνωσία για τη σχεδίαση. Η εποικοδομητική χρήση της τεχνολογίας προσφέρει στο σχεδιαστή ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των σχεδιαστικών προβλημάτων.Tuesday, June 27, 2017, forky

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία