Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Όλοι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει κανονικά την εγγραφή τους έχουν δικαίωμα πλήρους υγειονομικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία βάσει του ΠΔ 327/1983 (το Π.Δ. 327/83 ισχύει μέχρι την έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος το οποίο προβλέπεται να εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 53 του Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195 Α').

Για τη χορήγηση ατομικού βιβλιάριου υγειονομικής περίθαλψης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών τους ή Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 • Μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 

Το βιβλιάριο έχει ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Οι φοιτητές που επιθυμούν να διατηρήσουν τον φορέα ασφάλισης της οικογένειάς τους θα πρέπει να καταθέσουν στον αντίστοιχο φορέα τη βεβαίωση εγγραφής που έλαβαν από τη Γραμματεία κατά την αρχική τους εγγραφή ή μια βεβαίωση σπουδών. 

Ιατρική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη φοιτητών/τριών

 • Παρέχεται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία.
 • Παρέχεται δωρεάν από συμβεβλημένους με το πανεπιστήμιο γιατρούς (οι ιατρικές δαπάνες αυτής της περίπτωσης εξοφλούνται στο πανεπιστήμιο).
 • Με έξοδα των φοιτητών/τριων σε μη-συμβεβλημένους με το πανεπιστήμιο γιατρούς (οι φοιτητές καταβάλλουν την αμοιβή του γιατρού  και τους επιστρέφεται  ένα ποσοστό αυτής  από το πανεπιστήμιο, εφόσον προσκομίσουν στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα οικονομικών υποθέσεων τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Επίσης σε συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη σε φοιτητές/τριες και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από τις ακόλουθες ιατρούς:

 • κ. Σοφία Μπαχαράκη, παιδοψυχίατρο,
  (δέχεται κάθε Τετάρτη στις 11.30 με 13:00 αίθουσα Συνεδριάσεων Α.1.6 στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.
  Για ραντεβού mail στο Syros Grafeio Foititikis Merimnas )
 • κ. Βασιλική Μαυρουδή, ψυχολόγο
  (δέχεται στο Νοσοκομείο Σύρου
   Τηλ. ραντεβού 2281360523, τηλ. επικοινωνίας 2281360526)

Φαρμακευτική Περίθαλψη Φοιτητών

Οι συνταγές εκδίδονται:

 • Από γιατρούς συμβεβλημένους με τα ΑΕΙ
 • Από γιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
 • Από Ιδιώτες Ιατρούς (μη – συμβεβλημένους)
 1. Οι συνταγές εκτελούνται δωρεάν από συμβεβλημένα με το πανεπιστήμιο φαρμακεία (οι φοιτητές/τριες δεν καταβάλουν κάποια συμμετοχή στο φαρμακείο). Οι συνταγές εξοφλούνται απευθείας από το πανεπιστήμιο (αρμόδιο περιφερειακό τμήμα οικονομικών υποθέσεων) είτε στο φαρμακευτικό σύλλογο, είτε στο κάθε φαρμακείο, αφού προσκομίσουν  τα εκ του Νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Με έξοδα των φοιτητών/τριων, όταν οι συνταγές εκτελούνται από μη-συμβεβλημένα φαρμακεία. Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να εισπράξουν από το Παν/μιο την καταβληθείσα δαπάνη, καταθέτοντας (στο αρμόδιο περιφερειακό οικονομικό τμήμα), τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά.Monday, March 13, 2017, forky

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία