Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Γενική Περιγραφή και Αποστολή (mission statement)

Το Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων (Interactive Systems Design Lab, ISD) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ) δραστηριοποιείται στα γνωστικά πεδία:

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Εικονική Πραγματικότητα
 • Εικονικοί κόσμοι
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διάχυτος υπολογισμός (ubiquitous computing)
 • Φυσικες διεπαφες χρηστη
 • Φυσικος υπολογισμος (physical computing)
 • Πληροφορική Κινηματογραφία (Animation)
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης 

Η αποστολή του εργαστηρίου είναι εκπαιδευτική και ερευνητική. Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

 • Διεξαγωγή σχετικών μαθημάτων του ΤΜΣΠΣ και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσα από επίδειξη και χρήση παραδειγμάτων αλληλεπίδρασης, εφαρμογών, τεχνολογιών και εργαλείων σχεδίασης-ανάπτυξης-αξιολόγησης.
 • Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών του ΤΜΣΠΣ και του ΠΜΣ
 • Διεξαγωγή και συμμετοχή σε ομιλίες, σεμινάρια και ημερίδες.
 • Διεξαγωγή και συμμετοχή σε θερινά σχολεία και προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 • Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής έρευνας
 • Υποστήριξη ερευνητικών έργων εργασιών του ΤΜΣΠΣ, χρηματοδοτούμενων και μη.
 • Εκπροσώπηση και συμμετοχή του τμήματος σε εθνικά και διεθνή συνεργατικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Υποστήριξη των συνεργασιών του τμήματος/εργαστηρίου με άλλες ερευνητικές ομάδες, τομείς και εργαστήρια, όπως π.χ. ανταλλαγές φοιτητών, φιλοξενία και υποστήριξη επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών, κ.α. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου είναι:

 • Ανάληψη εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 • Υποστήριξη διδακτορικών, μεταπτυχιακών ή διπλωματικών διατριβών.
 • Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών.
 • Οργάνωση σεμιναρίων / workshops / συνεδρίων / θερινών σχολείων.
 • Εργαστηριακή υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 • Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά συνέδρια, περιοδικά, κλπ.
 • Συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής. 

Τομείς Έρευνας

 • Αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη (evaluation of user experience), με έμφαση στην ευχρηστία (usability), προσβασιμότητα (accessibility), συνεργασία (collaborativework) και διεξαγωγή μελετών πεδίου (field studies).
 • Φυσική αλληλεπίδραση (physical interaction) με τον Η/Υ και νέα παραδείγματα αλληλεπίδρασης με μη παραδοσιακές διεπαφές, όπως πολυαπτικές διεπαφές (μεγάλες οθόνες και φορητά τηλέφωνα - multi touch interfaces), κιναισθητική αλληλεπίδραση (kinesthetic interaction), αλληλεπίδραση με καταδίωξη βλέμματος (gaze interaction), κ.α.
 • Εμβυθισμένα Εικονικά Περιβάλλοντα (immersive virtual environments) με έμφαση σε εφαρμογές και μελέτες ευχρηστίας.
 • Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα και Εικονικοί κόσμοι (Virtual Worlds) με έμφαση στην αξιοποίηση τους στη σχεδίαση (προϊόντων, εσωτερικών χώρων), συνεργατική μάθηση, ανασύσταση αρχαιολογικών χώρων, παιχνίδια.
 • Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα, με έμφαση σε τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης, όπως η ‘Ραδιοσυχνική Αναγνώριση’ (RFID) για ιχνηλασιμότητα αντικειμένων, φυσικών προσώπων και κινούμενων στόχων.
 • Φυσικός υπολογισμός (physical computing) και κατασκευή πρωτοτύπων μικροϋπολογιστών για χρήση σε νέα πλαίσια φορητού και διάχυτου υπολογισμού.
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα υπολογιστικού νέφους, φορητά συστήματα και τηλέφωνα και συστήματα ηλεκτρονικής διαβούλευσης.
 • Βάσεις Δεδομένων και Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων θέσης και ταυτοποίησης, με έμφαση στη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων ή δεδομένων ταυτοποίησης χρηστών και αντικειμένων.

Προσωπικό - μέλη Εργαστηρίου

Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
Συμβασιούχος Διδάσκων
Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Υποψήφια Διδάκτορας
Υποψήφια Διδάκτορας
Υποψήφιος Διδάκτορας
Υποψήφια Διδάκτορας

Interactive Systems Design Lab

Εγκαταστάσεις (Υποδομές) & Εξοπλισμός

Το εργαστήριο στεγάζεται στις αίθουσες Α.0.6 και Α.0.7 του κτηρίου πρώην Α’ Γυμνασίου. Στο εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Ολοκληρωμένο υπολογιστικό κέντρο (Data Center). To Data Center δίνει την δυνατότητα πολλαπλών εικονικών μηχανών (virtual machines) δηλαδή εικονικών εξυπηρετητών στους οποίους ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει το επιθυμητό λειτουργικό σύστημα, καθώς και ένα σύνολο από εφαρμογές (υπηρεσίες διαδικτύου-web services, βάσεις δεδομένων, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ.),
 • Λογισμικά:
  • Λογισμικό αξιολόγησης ευχρηστίας και εμπειρίας του χρήστη (Morae Manager, Morae Observer, Morae Recorder),
  • Εφαρμογή Σχεδίασης Τρισδιάστατων Περιβάλλοντων (Unity 3D Pro)
 • Εξοπλισμός Ανίχνευσης Βλέμματος (Eye tracker -Dikablis Ergoneers)  για:
  • σχεδίαση εφαρμογών με τις οποίες ο χρήστης αλληλοεπιδρά με το βλέμμα – τέτοιες εφαρμογές έχουν ενδιαφέρον για χρήση των Η/Υ από ΑμΕΑ, καθώς και για να προσφέρουν εντυπωσιακές εμπειρίες αλληλεπίδρασης των επισκεπτών σε δημόσιους χώρους (π.χ. μουσεία).
  • μελέτες αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη - το που κοιτούν οι χρήστες κατά την αλληλεπίδραση είναι σημαντική πηγή πληροφορίας για αξιολόγηση.
 • Εξοπλισμός ανίχνευσης/επεξεργασίας εγκεφαλικού σήματος (Neural  Impulse Actuator – Emotiv Epoc) για:
  • ερευνητικές εφαρμογές αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με διαδραστικά προϊόντα χρησιμοποιώντας «τη σκέψη τους», π.χ. για την πλοήγηση τους σε έναν εικονικό κόσμο, ή για απλές εντολές κίνησης μιας αναπηρικής καρέκλας.
  • για την αξιολόγηση των φυσιολογικών και συναισθηματικών (affective) αντιδράσεων των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση τους με τους υπολογιστές.
 • Φορητές ταμπλέτες (tablets – Microsoft Surface Pro 3, Samsung Galaxy Tav S10, Apple Ipad mini 3), με οθόνες πολλαπλής αφής  για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εύρους εφαρμογών πολυαπτικής αλληλεπίδρασης, όπου θα διερευνηθούν θέματα καταλληλόλητας χειρονομιών για την αλληλεπίδραση, δημιουργία νέων χειρονομιών, φορητές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, εφαρμογές πλοήγησης, σε χώρους όπως τα μουσεία, η απομακρυσμένη συνεργασία, η υποστήριξη ΑΜΕΑ, η πληροφόρηση και ο εντοπισμός του σημείου ενδιαφέροντος κλπ.,
 • Διαδραστικό Πολυαπτικό Τραπέζι,
 • Αυτοστερεοσκοπική οθόνη για πολλούς χρήστες οθόνη για απεικόνιση 3Δ(3D). Η οθόνη δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν πολλοί χρήστες, π.χ. εφαρμογές για εικονικά μουσεία και εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, χωρίς την χρήση πρόσθετου εξοπλισμού,
 • Κράνος εικονικής πραγματικότητας για απεικόνιση, μαγνητικοί αισθητήρες για 3Δ ανίχνευση και γάντι δεδομένων για αλληλεπίδραση. . Η σύνθεση αυτή εξασφαλίζει πλήρη εμβύθιση ενός χρήστη και θα χρησιμοποιηθεί σε μελέτες «παρουσίας», καθώς και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πλήρους εμβύθισης,
 • Βιντεοκάμερες(Panasonic HC-X920EG) και web κάμερες(LOGITECH C310 HD),
 • Σαρωτές εγγράφων(Epson ds-60000) για σάρωση, αντιγραφή, ψηφιοποίηση εντύπων και φωτογραφιών μεγέθους μέχρι Α3,
 • 3δ σαρωτής (3Δ Scanner) για τρισδιάστατη αντιγραφή και μοντελοποίηση αντικειμένων (π.χ αρχαιολογικών ή λαογραφικών αντικειμένων, σύγχρονων έργων γλυπτικής, κλπ.) και χρήση τους σε εφαρμογές δημόσιων χώρων(μουσεία) ή εικονικών κόσμων, κλπ,
 • Στούντιο ήχου για εγγραφή, σύνδεση και επεξεργασία ηχητικών αρχείων και χρήση τους  σε εφαρμογές, εκπαιδευτικές ταινίες κλπ.

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά έργα 

 • Exploiting Oceans of Data for Maritime Applications – BigDataOcean (H2020 ICT-14-2016-2017)
 • SELIS – towards a Shared European Logistics Intelligent Information Space (H2020 MG-6.3-2015)
 • SMARTBUY - Enhanced Buying Experiences in Smart Cities (H2020-ICT-2015/687960)
 • HoPE - Holistic Personal public Eco-mobility (CIP7-621133, 2014-2017)
 • MOVESMART - Renewable Mobility Services in Smart Cities (FP7-609026, 2013-2016)
 • eCOMPASS - eco-Friendly Urban Multi-Modal Route Planning Services for Mobile Users (FP7-288094, 2011-2014)
 • BenToWeb - Benchmarking Tools and Methods for the Web, IST, 2005-2007.
 • Network of Excellence -  IDCnet “Inclusive Design Curriculum network”, IST, 2002-2004.
 • IRIS - Incorporating Requirements of People with Special Needs or Impairments to Internet-based Systems and Services, 2000-2003.

Εργασίες (επιλογή)

 • Vosinakis, S. and Koutsabasis, P. (2018) Evaluation of Visual Feedback Techniques for Virtual Grasping with Bare Hands using Leap Motion and Oculus Rift, Virtual Reality, Springer.
 • Koutsabasis, P. and Vosinakis, S. (2018) Kinesthetic Interactions in Museums: Conveying Cultural Heritage by Making Use of Ancient Tools and (re-) Constructing Artworks, Virtual Reality, Springer.
 • S. Vosinakis, G. Anastassakis, and P. Koutsabasis, (2018) “Teaching and learning logic programming in virtual worlds using interactive microworld representations”,British Journal of Educational Technology.
 • Gavalas, D., Kasapakis, V., Konstantopoulos, C., Pantziou, G., & Vathis, N. (2017). Scenic route planning for tourists. Personal and Ubiquitous Computing, 21(1), 137-155.
 • Galatis, P., Gavalas, D., Kasapakis, V., Pantziou, G., & Zaroliagis, C. (2016, November). Mobile Augmented Reality Guides in Cultural Heritage. In Proceedings of the 8th EAI International Conference on Mobile Computing,
 • Applications and Services (pp. 11-19). ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering).
 • Zissis D., Xidias E., LekkasD., A cloud based architecture capable of perceiving and predicting multiple vessel behaviour, Applied Soft Computing, Volume 35, October 2015, Pages 652-661,
 • A. Dasios, D. Gavalas, G. Pantziouand C. Konstantopoulos, “Hands-on Experiences in Deploying Cost-Effective Ambient-Assisted Living Systems”, Sensors, Special Issue on “Sensors and Smart Cities”, MDPI, 15, pp. 14487-14512, 2015.
 • Patsoule, E., & Koutsabasis, P. (2014). Redesigning websites for older adults: a case study. Behaviour& Information Technology, 33(6), 561-573.
 • Zissis, D., & Lekkas, D. (2012). Addressing cloud computing security issues. Future Generation computer systems, 28(3), 583-592.
 • Koutsabasis, P., Vosinakis, S., Malisova, K., & Paparounas, N. (2012). On the value of virtual worlds for collaborative design. Design Studies, 33(4), 357-390.
 • Vosinakis, S., & Koutsabasis, P. (2012). Problem-based learning for design and engineering activities in virtual worlds. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 21(3), 338-358.
 • Koutsabasis, P., & Vosinakis, S. (2012). Rethinking HCI education for design: problem-based learning and virtual worlds at an HCI design studio. International Journal of Human-Computer Interaction, 28(8), 485-499.