Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Γενική Περιγραφή και Αποστολή (mission statement)

Σκοπός του εργαστηρίου «Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού» - INDEL είναι η υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται με τις φάσεις σχεδίασης, μηχανικής, βελτιστοποίησης και κατασκευής ενός βιομηχανικού προϊόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια του εργαστηρίου INDEL εστιάζει σε θέματα που αφορούν στον κύκλο ζωής προϊόντος (product life-cycle) μέχρι και το στάδιο της παραγωγής του. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς που συμπληρώνουν την εικόνα μίας ολοκληρωμένης λεπτομερούς σχεδίασης, από τον εννοιολογικό και προκαταρκτικό σχεδιασμό, την 3Δ παραμετρική μοντελοποίηση, την επιλογή υλικών, τη μηχανική ανάλυση και βελτιστοποίηση, έως και την σχεδίαση για παραγωγή και τη δημιουργία φυσικών πρωτοτύπων.

Ως προς το εκπαιδευτικό σκέλος, το εργαστήριο καλύπτει ένα μεγάλο πλήθος γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων που συνδέονται με την 2η Κατεύθυνση του Τμήματος (Σχεδίαση με Η/Υ). Μέσω του εργαστηρίου INDEL, οι φοιτητές/ήτριες του τμήματος εξοικειώνονται με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες που θα συναντήσουν στην μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το εργαστήριο υποστηρίζει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Παράλληλα το εργαστήριο υποστηρίζει μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, θερινά σχολεία, συμβουλευτικά ή αναπτυξιακά έργα και μελέτες, αποφοίτους, ερευνητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της σχεδίασης ή σε άλλα πλαίσια όπου απαιτείται η σχεδίαση ενός βιομηχανικού προϊόντος.

Οι στόχοι και οι υπηρεσίες του εργαστηρίου INDEL αναλύονται ως εξής:

 1. Κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του οικείου τμήματος σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

 2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

 3. Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής.

 4. Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων δια-βίου μάθησης, σεμιναρίων, θερινών σχολείων και εκθέσεων.

 5. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

 6. Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

 7. Παροχή υπηρεσιών σχεδίασης προϊόντων και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς και ιδιώτες, εκπόνηση μελετών και προτάσεις αξιολόγησης και βελτίωσης. 

Τομείς έρευνας

Η έρευνα του εργαστηρίου αφορά σε σύγχρονα θέματα από τους επιστημονικούς χώρους:

 • Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design),

 • Γραφικά με Η/Υ (Computer Graphics),

 • Παραμετρική Σχεδίαση και Γεωμετρική Μοντελοποίηση (Geometric Modeling),

 • Ανάλυση με Η/Υ (Computer-Aided Engineering),

 • Μηχανική Υλικών,

 • Εργονομία,

 • Σχεδίαση Σκίτσου με Η/Υ (Computer-Aided Sketch Design),

 • Σχεδιασμός Μηχανοτρονικών και Ρομποτικών Συστημάτων,

 • Σχεδίαση Κίνησης,

 • Αντίστροφη Μηχανική,

 • Ταχεία Πρωτοτυποποίηση.

Προσωπικό - μέλη Εργαστηρίου

Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
Λέκτορας
Συμβασιούχος Διδάσκων
Συμβασιούχος Διδάσκων
Συμβασιούχος Διδάσκων
Συμβασιούχος Διδάσκων
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Υποψήφια Διδάκτορας

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα και λογισμικά που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 

 • Συστήματα ταχείας πρωτοτυποποίησης (3D printers): Stratasys Prodigy Plus, Stratasys Dimension Machine, Blueprinter M2.

 • Συστήματα αντίστροφης μηχανικής (3D scanners): 3D Laser Scanner SLS 2, Creaform Handyscan 3D Portable 3d Scanning Machine

 • Μηχανές εφελκυσμού: Shimadzu (100KN), Yuelian YL102 (5KN)

 • Μικροσκόπια: ZEISS Scope A 1 -  Οπτικό μεταλλογραφικό μικροσκόπιο 1000Χ, ZEISS STEMI 200 - C - Στερεο-μικροσκόπιο.

 • Επιτραπέζιο σύστημα κοπής cnc: Roland MDX-40A

 • Επιτραπέζιο σύστημα laser-cutter & engraver : Universal Laser Systems

 • Παραδοσιακός μηχανουργικός εξοπλισμός: τόρνος, κοπτικά μηχανήματα, μηχανήματα συγκολλήσεων, μηχάνημα κατασκευής καλουπιών, κοκ.

 • Λογισμικά σχεδίασης & ανάλυσης: Creo Parametric, Creo Simulate, MIMICS, Geomagic Studio, CES EduPack, AutoCAD, 3D Studio Max, Inventor.

Ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

 • 2018: Ολοκληρωμένος βιομηχανικός σχεδιασμός του συστήματος παραγωγής ενέργειας Prometheus 5, Χρηματοδότηση ΕΛΒΙΟ ΑΕ.
 • 2018: Προμελέτη για τον σχεδιασμό και την παραγωγή λειτουργικού πρωτοτύπου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, Χρηματοδότηση BLUE RAYS.
 • 2018: Design and Development of a Reconfigurable Metamorphic Manipulator System (OVIDIOUS), 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (Αναμονή Ένταξης).
 • 2018: Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας (Green.BMP), ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (Αναμονή Ένταξης).
 • 2014-2015: Σχεδίαση συσκευασίας λιπαντικών, Χρηματοδότηση CYCLON S.A..
 • 2012-2015: Ερευνητικό Πρόγραμμα Αριστεία: Development of cost-effective and accurate computer-aided design and engineering (CAD/CAE) tools for the determination and optimization of footwear comfort parameters (OPT-SHOES). Ιστοσελίδα (http://optshoes.syros.aegean.gr/)
 • 2012-2015: Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Experimental and theoretical investigation of mechanical properties degradation of the aeronautical Aluminum alloy 2024 due to corrosion (Συντονιστής ΤΕΙ Πειραιά).
 • 2012: Βελτίωση σκελετού ψευδοροφής καθαρών χώρων, Αρ. Κουπονιού: 12140565-05-000288 στα πλαίσια της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Vouchers for SMEs».
 • 2011: Γεωμετρική μοντελοποίηση και φωτορεαλιστική απεικόνιση του μοντέλου της αρχαίας πεντηκοντόρου, Ιδιωτική χρηματοδότηση.
 • 2011: Ανάπτυξη φωτιστικού για πισίνες ελεγχόμενο από τηλεχειριστήριο, Αρ. Κουπονιού: 79104403-05-000016 στα πλαίσια της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Vouchers for SMEs».
 • 2010: Παρακολούθηση της δομικής υγείας συνθέτων ενισχυμένων με ίνες υάλου με χρήση εμφυτευμένων ινών νανοσωλήνων άνθρακα, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (Συντονιστής ΕΜΠ).
 • 2009-2012: SMILIES: Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support, 1G-MED08-454.
 • 2008: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Παραδοσιακής Λαϊκής Τέχνης, Ιδιωτική χρηματοδότηση.
 • 2007-2009: Παραμετρικό Σύστημα CAD για την Ανακατασκευή Παραδοσιακών Κοσμημάτων, Ιδιωτική χρηματοδότηση.
 • 2004-2008: Σύγχρονο σύστημα σχεδίασης ενδυμάτων σε δύο- ή τρεις-διαστάσεις, Ιδιωτική χρηματοδότηση.
 • 2003-2008: Εικονικό Περιβάλλον Παρουσίασης Επίπλων, Ιδιωτική χρηματοδότηση.

Σημαντικές δημοσιεύσεις (τελευταία 5 έτη)

 1.  Azariadis P., Kyratzi S., Sapidis S., A hybrid-optimization method for assessing the realizability of wireframe sketches, 3D Research (Springer), 2013, 4(1), 1-11, http://dx.doi.org/10.1007/3DRes.01(2013)3.
 2. Kyratzi S., Azariadis P., Geometric Definition of the Hidden Part of a Line Drawing in a Sketch-to-Solid Methodology, Computer-Aided Design and Applications (Taylor & Francis), 2014, 1–11, http://dx.doi.org/10.1080/16864360.2014.981466

 3. Koutkalaki Z., Papagiannis P., Azariadis P., Papanikos P., Kyratzi S., Zissis D., Lekkas D., Xidias E., Towards a foot bio-model for performing finite element analysis for footwear design optimization using a Cloud infrastructure, Computer-Aided Design and Applications (Taylor & Francis), 2015, 1-12, http://dx.doi.org/10.1080/16864360.2015.1014728.

 4. Papagiannis P., Koutkalaki Z., Azariadis P., Papanikos P., Definition and Evaluation of Plantar Mechanical Comfort for the Support of Footwear Design, Computer-Aided Design and Applications (Taylor & Francis), Special Issue: Technologies for Human Centric Free-form Products, 2015, http://dx.doi.org/10.1080/16864360.2015.1084189

 5. Xidias E., Azariadis Ph., Aspragathos N., Mission design of mobile manipulators in cluttered environments for service applications, International Journal of Robotics Applications and Technologies, 2016, 4(1), 1-18, http://dx.doi.org/10.4018/IJRAT.2016010101.

 6. Zissis D., Lekkas D., Azariadis Ph., Papanikos P., Xidias E., Collaborative CAD/CAE as a Cloud Service, International Journal of Systems Science, 2017, 4(2), 339-355, http://dx.doi.org/10.1080/23302674.2016.1186237

 7. Xidias E., Azariadis Ph., Computing Collision-Free Motions for a Team of Robots Using Formation and Non-Holonomic Constraints, Robotics and Autonomous Systems, 82 (2016) 15–23, http://dx.doi.org/10.1016/j.robot.2016.04.008

 8. Azariadis Ph., On using density maps for the calculation of ship routes, Evolving Systems, 2017, 8(2), 135-145, http://dx.doi.org/10.1007/s12530-016-9155-7

 9. Agathos A., Azariadis Ph., 3D Reconstruction of Skeletal Mesh Models and Human Foot Biomodel Generation Using Semantic Parametric-Based Deformation, International Journal of Computers and Applications, 2018, https://doi.org/10.1080/1206212X.2018.1443316.

 10. Xidias E., Aspragathos N., Azariadis P., Mission design of a team of service robots, in Handbook of Research on Robotics and Mechatronics, IGI Global, 2015, http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-7387-8.ch023.

 11. Xidias E., Azariadis P., Fleet Sizing of Autonomous Vehicles with Kinodynamic Constraints, Proceedings of the RAAD 2013 22nd International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, pp 64-71, September 11-13, 2013, Portorož, Slovenia.

 12. Papagiannis P., Koutkalaki Z., Azariadis P., Footwear Plantar Mechanical Comfort: Physical Measures and Modern Approaches to Their Approximation, The 5th International Conference on Advanced Materials and Systems, October 23rd–25th, 2014, Bucharest, Romania.

 13. Koutkalaki Z., Papagiannis P., Azariadis P., Papanikos P., Finite element evaluation of the mechanical behaviour of a detailed foot/footwear model, 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design, P.Delgada/Azores/Portugal, 26-30 July 2015

 14. Xidias E., Azariadis P., Motion Planning and Scheduling with Stochastic Demands, The 24th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2015, Bucharest, Romania, May 27-29, 2015 (Published at Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-21290-6_43.

 15. Koutkalaki Z., Azariadis P., Papanikos P., Parametric Study of the Effect of Sole’s Materials on Plantar Pressure Distribution Using a Finite Element Foot-Footwear Model, The 3rd International Leather Engineering Congress, May 21-22, 2015 Izmir, Turkey.

 16. Xidias E., Koutkalaki Z., Papagiannis P., Papanikos P., Azariadis P., Foot Plantar Pressure Estimation using Artificial Neural Networks, 12th International Conference on Product Lifecycle Management, Doha (Qatar), Oct. 19-21, 2015 (Published at Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things, Volume 467 of the series IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_3.

 17. Moulianitis, Vassilis C., Nikos A. Aspragathos, and Charalampos Valsamos. "Suboptimal Anatomy of Metamorphic Manipulators Based on the High Rotational Dexterity." In Advances in Reconfigurable Mechanisms and Robots II, pp. 509-519. Springer, Cham, 2016.

 18. Moulianitis, Vassilis C., Aris I. Synodinos, Charalampos D. Valsamos, and Nikos A. Aspragathos. "Task-Based Optimal Design of Metamorphic Service Manipulators." Journal of Mechanisms and Robotics 8, no. 6 (2016): 061011.

 19. Papagiannis P., Azariadis Ph., Papanikos P., Evaluation and optimization of footwear comfort parameters using finite element analysis and a discrete optimization algorithm, 17th World Textile Conference AUTEX 2017, 29–31 May 2017, Corfu, Greece, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 254(2017) 162010, http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/254/16/162010.

 20. Syrimpeis, Vasileios, Vassilis Moulianitis, Nikos A. Aspragathos, and Elias Panagiotopoulos. "A Knowledge Based System for the Selection of Muscles for Gait Phase Detection using EMGs." International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI) 12, no. 2 (2017): 18-45.

 21. Moulianitis V. C., Xidias E., Azariadis P., Optimal task placement in a metamorphic manipulator workspace in the presence of obstacles, 27th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD 2018), to be held in Patras, Greece, June 6-8, 2018.

 22. Koutkalaki X., Azariadis Ph., Papanikos P., Parametric finite element analysis for the evaluation of the effect of osteoporosis on the mechanical behavior of foot, International Conference of the Polish Society of Biomechanics - Biomechanics 2018, Zielona Góra, Sept. 5-7, 2018.

 23. Dimeas, Fotios, Vassilis C. Moulianitis, and Nikos Aspragathos. "Manipulator performance constraints in human-robot cooperation." Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 50 (2018): 222-233.

 24. Moulianitis, V. C., G-AD Zachiotis, and N. A. Aspragathos. "A new index based on mechatronics abilities for the conceptual design evaluation." Mechatronics 49 (2018): 67-76.

 25. Portouli, E., Nathanael, D., Gkikas, K., Papakostopoulos, V., & Amditis, A. (2018). Naturalistic observation of interactions between car drivers and pedestrians in high density urban settings. In Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association - IEA 2018: Creativity in Practice, Florence, Italy. Springer (in press).

 26. Papakostopoulos, V., Nathanael, D., & Marmaras, N. (2018). Ergonomics for impartiality and efficiency in the law-courts of ancient Athens. In Proceedings of the 20th Congress of International Ergonomics Association - IEA 2018: Creativity in Practice, Florence, Italy. Springer (in press).

 27. Papakostopoulos, V., Marmaras, N., & Nathanael, D. (2017). The “field of safe travel” revisited: interpreting driving behaviour performance through a holistic approach. Transport Reviews, 37(6), 695-714.

 28. Papakostopoulos, V., Nathanael, D., Portouli, E., & Marmaras, N. (2015). The effects of changes in the traffic scene during overtaking. Accident Analysis and Prevention, 79, 126-132.

 29. Portouli, E., & Papakostopoulos, V. (2014). Adaptive warning strategies from multiple systems: A simulator study of drivers with different reaction times. In M. Kurosu (Ed.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 8512. Human-Computer Interaction: Applications and Services (pp. 485-493). Switzerland: Springer.