Γλώσσα:
Language:
 GR    EN
 • GR  ›
 • Έρευνα  ›
 • Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων

Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων

Γενική Περιγραφή και Αποστολή 

Συνοπτική Παρουσίαση  

Το Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων (Interactive Systems Design Lab, ISD) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ) δραστηριοποιείται στα γνωστικά πεδία:

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction)
 • Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Εικονικοί κόσμοι (Virtual Worlds)
 • Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems)
 • Πληροφορική Κινηματογραφία (Animation)
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης (Interactive Art)

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στα εξής:

 • Αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη (evaluation of user experience), με έμφαση στην ευχρηστία (usability), προσβασιμότητα (accessibility), συνεργασία (collaborative work) και διεξαγωγή μελετών πεδίου (field studies).
 • Φυσική αλληλεπίδραση (physical interaction) με τον Η/Υ και νέα παραδείγματα αλληλεπίδρασης με μη παραδοσιακές διεπαφές, όπως πολυαπτικές διεπαφές (μεγάλες οθόνες και φορητά τηλέφωνα - multi touch interfaces), κιναισθητική αλληλεπίδραση (kinesthetic interaction), αλληλεπίδραση με καταδίωξη βλέμματος (gaze interaction), κ.α.
 • Εμβυθισμένα Εικονικά Περιβάλλοντα (immersive virtual environments) με έμφαση σε εφαρμογές και μελέτες ευχρηστίας.
 • Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα και Εικονικοί κόσμοι (Virtual Worlds) με έμφαση στην αξιοποίηση τους στη σχεδίαση (προϊόντων, εσωτερικών χώρων), συνεργατική μάθηση, ανασύσταση αρχαιολογικών χώρων, παιχνίδια.
 • Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα, με έμφαση σε τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης, όπως η ‘Ραδιοσυχνική Αναγνώριση’ (RFID) για ιχνηλασιμότητα αντικειμένων, φυσικών προσώπων και κινούμενων στόχων.
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα υπολογιστικού νέφους, φορητά συστήματα και τηλέφωνα και συστήματα ηλεκτρονικής διαβούλευσης.
 • Βάσεις Δεδομένων και Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων θέσης και ταυτοποίησης, με έμφαση στη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων ή δεδομένων ταυτοποίησης χρηστών και αντικειμένων.

Η αποστολή του εργαστηρίου είναι εκπαιδευτική και ερευνητική. Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

 • Διεξαγωγή σχετικών μαθημάτων του ΤΜΣΠΣ και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσα από επίδειξη και χρήση παραδειγμάτων αλληλεπίδρασης, εφαρμογών, τεχνολογιών και εργαλείων σχεδίασης-ανάπτυξης-αξιολόγησης.
 • Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών του ΤΜΣΠΣ και του ΠΜΣ
 • Διεξαγωγή και συμμετοχή σε ομιλίες, σεμινάρια και ημερίδες.
 • Διεξαγωγή και συμμετοχή σε θερινά σχολεία και προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 • Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής έρευνας
 • Υποστήριξη ερευνητικών έργων εργασιών του ΤΜΣΠΣ, χρηματοδοτούμενων και μη.
 • Εκπροσώπηση και συμμετοχή του τμήματος σε εθνικά και διεθνή συνεργατικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Υποστήριξη των συνεργασιών του τμήματος/εργαστηρίου με άλλες ερευνητικές ομάδες, τομείς και εργαστήρια, όπως π.χ. ανταλλαγές φοιτητών, φιλοξενία και υποστήριξη επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών, κ.α.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Ανάληψη εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 • Υποστήριξη διδακτορικών, μεταπτυχιακών ή διπλωματικών διατριβών.
 • Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών.
 • Οργάνωση σεμιναρίων / workshops / συνεδρίων / θερινών σχολείων.
 • Εργαστηριακή υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 • Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά συνέδρια, περιοδικά, κλπ.
 • Συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Οργάνωση και Δομή

Μέλη εργαστηρίου:

Υποψήφιοι διδάκτορες:

 • Νίκος Πέλλας
 • Νίκος Σαλάχας 

Εξοπλισμός - Υποδομή

ΛογισμικάMicrosoft Visual Studio, Adobe Dreamweaver, Eclipse for Java, Ανοικτού κώδικα:όπως OpenSim, Processing, Ανοικτής πρόσβασης: όπως online design & prototyping tools, κ.α.

Υλικό

 • Εργαστήριο Η/Υ, Scanners, Cameras, Περιφερειακός εξοπλισμός Η/Υ
 • Kinect
 • Arduino
 • Multi touch tablets
 • Πολυαπτικό διαδραστικό τραπέζι (υπό προμήθεια)
 • Εξοπλισμός Ανίχνευσης Βλέμματος (eye tracking) (υπό προμήθεια)
 • Σύστημα καταγραφής κίνησης (motion capture) (υπό προμήθεια) 

Εγκαταστάσεις 

Το ΤΜΣΠΣ έχει διαθέσει χώρο περίπου 50 τ.μ. στο Κτήριο του Α’ Γυμνασίου.

 • GR  ›
 • Έρευνα  ›
 • Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων


Tuesday, March 21, 2017, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία