Γλώσσα:
Language:
 GR    EN
 • GR  ›
 • Έρευνα  ›
 • Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Γενική Περιγραφή και Αποστολή 

Το εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Integrated Industrial Design Lab, INDEL) ενισχύει την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος σε θέματα που αφορούν σε μεγάλο τμήμα του κύκλου ζωής βιομηχανικών προϊόντων. Το εργαστήριο καλύπτει τα παρακάτω βασικά γνωστικά πεδία:

 • Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design)
 • Ανάλυση με Η/Υ (Computer-Aided Engineering)
 • Μηχανική και Υλικά
 • Εργονομία
 • Σχεδίαση Σκίτσου με Η/Υ (Computer-Aided Sketch Design)
 • Σχεδιασμός Συστημάτων (ρομποτικών, μηχανοτρονικών, κλπ)
 • Ευφυή Συστήματα
 • Σχεδίαση Κίνησης (Motion Design)
 • Αντίστροφη Μηχανική (Reverse Engineering)
 • Ταχεία Πρωτοτυποποίηση (Rapid Prototyping)
 • Σχεδίαση & Ανάλυση Βιομοντέλων (Bio-engineering)
 • Γραφικά Η/Υ (rendering, animation, texture mapping)

Η αποστολή του εργαστηρίου INDEL είναι εκπαιδευτική και ερευνητική. Ως προς το πρώτο σκέλος, το εργαστήριο θα μπορεί καλύπτει ένα μεγάλο πλήθος θεμάτων που αφορούν στον προκαταρκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό προϊόντων, στην επιλογή και μελέτη υλικών, στην ανάλυση και βελτιστοποίηση της σχεδίασης, στην παραγωγή πρωτοτύπων καθώς και στην επεξεργασία και μετατροπή φυσικών μοντέλων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της οποίας μπορεί να ανατροφοδοτηθεί ο κύκλος σχεδίασης. Παράλληλα οι φοιτητές είναι σε θέση να εξοικειωθούν με εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής με τα οποία θα έρθουν σε επαφή στην μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το εργαστήριο υποστηρίζει πλήθος διπλωματικών εργασιών φοιτητών οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία των παραπάνω γνωστικών πεδίων. Ως προς το σκέλος της έρευνας, βασικός στόχος του εργαστηρίου αποτελεί η παραγωγή έρευνας υψηλής στάθμης μέσω της συνέργειας των μελών του. Η αναζήτηση ερευνητικών συνεργασιών στα πλαίσια ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων αποτελεί επίσης προτεραιότητα μέσω της οποίας θα μπορέσει το εργαστήριο να εδραιώσει μια κρίσιμη μάζα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

 • Ανάληψη εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 • Ανάληψη αναπτυξιακών έργων. 
 • Υποστήριξη διδακτορικών, μεταπτυχιακών ή διπλωματικών διατριβών.
 • Ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών.
 • Οργάνωση σεμιναρίων / workshops / συνεδρίων / θερινών σχολείων.
 • Εργαστηριακή υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Οργάνωση και Δομή

Μέλη του Εργαστηρίου

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Ζωή Κουτκαλάκη
 • Παναγιώτης Παπαγιάννης
 • Δημήτρης Ιωάννου

Γραμματεία και Τεχνική Υποστήριξη 

 • Κώστας Μπάιλας, μέλος ΕΤΕΠ 

Εξοπλισμός - Υποδομή

ΛογισμικόCreo Parametric, Creo Simulate, ANSYS, MIMICS, Geomagic Studio, CES EduPack, AutoCAD, 3D Studio Max, Inventor.

Υλικό

 • Stratasys Prodigy Plus - FDM Technology.
 • Ultrasonic digital Cleaner Heating Tank, 600watt.
 • Stratasys Dimension Machine - FDM Technology.
 • 3D SLA 250/50 - SLA Technology.
 • Blueprinter M2 - SHS Technology.
 • MCP-VACUUM-CASTING-SYSTEM (HEK) x 3.
 • 3D BLUE LIGHT RESIN INDURATION. 
 • Shimadzu, 100KN - Μηχανή Εφελκυσμού.
 • Yuelian YL102, SKN - Μηχανή Εφελκισμού.
 • 3D Laser Scanner SLS 2.
 • ZEISS Scope A 1 - Οπτικό μεταλλογραφικό μικροσκόπιο 1000Χ.
 • ZEISS STEMI 200 - C - Στερεο-μικροσκόπιο.
 • Alfa Machinery, Al280 - Μηχανουργικός επιτραπέζιος τόρνος μετάλλου. 

Εγκαταστάσεις  

Το ΤΜΣΠΣ έχει διαθέσει χώρο περίπου 80 τ.μ. στο Κτήριο Κ, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες του εργαστηρίου.

 • GR  ›
 • Έρευνα  ›
 • Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού


Wednesday, April 01, 2015, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία