Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η πιο πρόσφατη έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση των Διπλωματούχων ΜΣΠΣ διεξήχθη τον Μάρτιο και Απρίλιο 2015, μεταξύ 340 αποφοίτων (253 απαντήσεις, 74.4%). Ως προς την γενική εικόνα απορρόφησης των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ από την αγορά εργασίας παρατηρείται ότι: 

  • Το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας είναι μεγάλο: Στο σύνολο των 253 αποφοίτων που απάντησαν, εργάζεται το 72.3% - είτε αποκλειστικά, είτε παράλληλα με τη συνέχιση των σπουδών τους. Επιπλέον, κάποιοι απόφοιτοι εκπονούν μεταπτυχιακό/διδακτορικό (7.1%) ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία  (2.4%). 
  • Το συνολικό ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ είναι 18.2% (ένα ποσοστό αυτού (2.4%) μόλις έχει αποφοιτήσει από το ΤΜΣΠΣ). Το ποσοστό αυτό θεωρείται σημαντικά χαμηλό με δεδομένα τα γενικά ποσοστά ανεργίας στους νέους στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

 

alumni dpsd

 

Στο σύνολο των απασχολούμενων αποφοίτων (εργαζόμενοι και αυτοί που συνεχίζουν τις σπουδές τους, σύνολο 190 απαντήσεων): 

  • Το 69.5% των αποφοίτων βρίσκεται στην Ελλάδα, το 30.5% στο εξωτερικό.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολούμενων 94.2% δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα που έχουν σπουδάσει στο ΤΜΣΠΣ, μόνο ένα 5.8% εργάζεται σε θέσεις εκτός αντικειμένου.
  • Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 83.1% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

 

alumni dpsd

 

Σε σχέση με το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζομένων αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών του, παρατηρούμε: 

  • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (30.4%) εργάζεται στο αντικείμενο της Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων (2η κατεύθυνση σπουδών), σε εργασίες με τίτλους όπως: Σχεδίαση Προϊόντων, Επίπλων, Φωτισμού (προϊόντων), Σχεδίαση/Διοίκηση Παραγωγής, Ποιοτικός Έλεγχος, CAD/CAE Design Engineer, κ.α.
  • Ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ (28.6%) εργάζεται στο αντικείμενο της Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων (1η κατεύθυνση σπουδών), σε εργασίες με τίτλους όπως: Web Designer, User Experience Design, Interaction Designer,Front-End Developer, Σχεδίαση Πολυμέσων, Νέα Μέσα, κ.α.
  • Το 19% των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ εργάζεται στο αντικείμενο της σχεδίασης υπηρεσιών (3η κατεύθυνση σπουδών), σε εργασίες με τίτλους όπως: Brand Designer/Manager, Social Media Specialist, Senior Operations Management, Interior Designer, Space Planner.
  • Το 10.9% των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ εργάζεται σε συνδυασμό των παραπάνω αντικειμένων, κυρίως σε σχεδιαστικά γραφεία (που στην πλειοψηφία τους έχουν ιδρυθεί από τους ίδιους τους αποφοίτους) που αναλαμβάνουν projects που συνδυάζουν τα παραπάνω.
  • Ένα 11.3% των εργαζόμενων αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ εργάζεται σε θέσεις εκτός αντικειμένου του ΤΜΣΠΣ, συνήθως γραφείου.

 

alumni dpsd

 

Από τα παραπάνω μπορούν να συναχθούν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κατ’ αρχήν, παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, οι απόφοιτοι του ΤΜΣΠΣ φαίνεται να έχουν σημαντική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παρότι έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση συνεχίζει να απορροφά τους απόφοιτους του τμήματος. Η αναλογία των εργαζομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι 7 προς 3, πράγμα που σημαίνει ότι η σημαντική πλειοψηφία παραμένει στην Ελλάδα σε ένα διάστημα που οι νέοι της χώρας μεταναστεύουν μαζικά στο εξωτερικό. Τέλος, οι απόφοιτοι του ΤΜΣΠΣ εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία (88.7%), πράγμα πολύ σημαντικό για τη δημιουργία και διατήρηση μιας κοινότητας επαγγελματιών σχεδιαστών και μηχανικών σχεδίασης.

 

Για να δείτε αναλυτικότερα τα στοιχεία της έρευνας, μεταφορτώστε το ακόλουθο αρχείο: Ένταξη αποφοίτων στην αγορά εργασίας (2015)