Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η προφανώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του προσδιορισμού και δημιουργίας νέων προϊόντων και συστημάτων, απαιτεί και την απόκτηση οριζόντιας γνωστικής πλατφόρμας προσδιορισμού του κύκλου ζωής τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην τρίτη κατεύθυνση η οποία, εκτός των άλλων, κατευθύνει την ομογενοποίηση της γνώσης που απαιτεί η διαχείριση του κύκλου ζωής της σχεδίασης. Θεωρία, μεθοδολογίες, διαδικασίες σχεδίασης, ‘παραδίδονται’ και ‘μεταφέρονται’ στους φοιτητές για την αντιμετώπιση των γενικών ερωτήσεων του ‘τι, πως, πότε, γιατί σχεδιάζω’, αλλά και με ποιόν τρόπο διαχειρίζομαι τη σχεδίαση.

Toolbar - DPSD self-organised prototyping lab

Ενδεικτικές Εργασίες Κατεύθυνσης