Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια.

Κατά το 5ετές πρόγραμμα σπουδών τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν, να κατανοούν προβληματικούς χώρους και τέλος να δημιουργούν, να αξιολογούν και να προωθούν λύσεις για αυτούς. Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις γνωστικές κατευθύνσεις του είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), η Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design) και η Σχεδίαση Υπηρεσιών (Service Design).

Οι τρεις αυτές γνωστικές κατευθύνσεις, δεν αποτελούν μια κάθετη εξειδίκευση σε συγκεκριμένες εφαρμογές αλλά επιστημονικά προσδιορισμένα γνωστικά υπόβαθρα που συνολικά υποστηρίζουν, εμπλουτίζουν, ενισχύουν και δυναμώνουν το παρεχόμενο γνωσιακό προφίλ του Τμήματος, προσφέροντας έτσι στον φοιτητή ένα πολύπλευρο και ισχυρά επιστημονικό υπόβαθρο και ένα σύνολο εργαλείων που καλύπτουν όλο το εύρος εφαρμογής του Design.