Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

μηχανικός σχεδίασης

Η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων μορφών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων απαιτεί νέες ειδικότητες που βασίζονται στη διεπιστημονικότητα και την ικανότητα εφαρμογής της για το σχεδιασμό προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η ανάγκη για σχεδιαστές είναι μεγαλύτερη ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι υπηρεσίες (φυσικές ή ψηφιακές), η εταιρική ταυτότητα, τα βιομηχανικά προϊόντα, οι νέες τεχνολογίες και ο συνδυασμός αυτών.

Ο Μηχανικός Σχεδίασης (design engineer), έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, μπορεί να παρεμβαίνει δημιουργικά σε όλες τις φάσεις του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος, συστήματος ή υπηρεσίας, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα ύπαρξής του, τη μορφή του, την κατασκευή πρωτοτύπων, μέχρι και τη σχεδίαση της παραγωγής του.

Οι σύγχρονες τάσεις για την εκπαίδευση των Μηχανικών Σχεδίασης θεωρούν τη σχεδίαση ως ένα διεπιστημονικό αντικείμενο με έμφαση στην αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία (π.χ. βλ. Robinson et al. 2005) για την αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη δράση.