Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

staff

Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο. Το Τμήμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που προσφέρει σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο της σχεδίασης προϊόντων.

Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω με κάποια στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα συμπληρώσουν μια ευρύτερη εικόνα τόσο για την εκπαίδευσή σας στο Τμήμα μας όσο και για την φοιτητική ζωή στο νησί της Σύρου.

Το αντικείμενο του Τμήματός μας είναι η ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Η εκπαιδευτική του λειτουργία ξεκινά από το 2000 και συμβαδίζει με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε διεθνή αναγνωρισμένα ιδρύματα στο χώρο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Ταυτόχρονα στο Τμήμα παράγεται ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου, το οποίο χαίρει διεθνούς αναγνώρισης από την επιστημονική κοινότητα ενώ, παράλληλα, αξιοποιείται και για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού στα επιμέρους επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα που προσφέρονται μέσω της διδασκαλίας. Γι’ αυτό και η διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθεί τις νέες, σύγχρονες προσεγγίσεις της σχεδίασης προσπαθώντας να συνδυάσει δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα επιστημών που προσφέρονται και εστιάζουν αφενός στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της σχεδίασης κι αφετέρου στον ρόλο των τεχνών σε αυτήν.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο της εθνικής οικονομίας, κατέχουν θέσεις σε design studios, σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων, προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα συμβουλευτικής ως προς τη σχεδίαση και την ανάπτυξη προϊόντων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες με στόχο την εκπόνηση έρευνας αλλά και τη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο χώρο της σχεδίασης.

Οι επιτυχίες των αποφοίτων μας και οι δυνατότητες που τους προσφέρθηκαν στην αγορά εργασίας, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με σημαντικές θέσεις σε μεγάλες/πολυεθνικές εταιρείες αλλά και ένα μεγάλο πλήθος βραβεύσεων σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς σχεδίασης προϊόντων, μας κάνουν περήφανους για τη διδασκαλία και την έρευνα που προσφέρουμε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Σε μια πρόσφατη, μάλιστα, μελέτη που εκπονήθηκε το 2015 σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων από ελληνικά ΑΕΙ, διαπιστώθηκε ότι, περίπου το 80% των αποφοίτων μας έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή συνεχίζει σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματός μας υποστηρίζονται από επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 18 μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), συμβασιούχοι διδάσκοντες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μέλη ειδικού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού, υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και ένας σημαντικός αριθμός διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των φοιτητών/τριών μας.

 

Φίλιππος Αζαριάδης - Τοπάλογλου

Πρόεδρος Τμήματος