Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Τα τελευταία χρόνια το τμήμα οργανώνει θερινά σχολεία σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της σχεδίασης προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Τα θερινά σχολεία αποτελούν μια ευκαιρία επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για επαγγελματίες απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Σε κάποια από τα θερινά σχολεία γίνονται δεκτοί και ξένοι φοιτητές ενώ υπάρχει και συμμετοχή καθηγητών του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012