Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η δομή του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα Κορμού
 • Μαθήματα γνωστικών κατευθύνσεων
 • Μαθήματα στούντιο
 • Πρακτική άσκηση
 • Διπλωματική εργασία

Μαθήματα Κορμού

Τα μαθήματα κορμού προσδιορίζουν μια οριζόντια πλατφόρμα ως προαπαιτούμενη γνώση για ένα μηχανικό σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Περιλαμβάνονται μαθήματα που προσφέρουν βασικές γνώσεις γύρω από γνωστικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την εξέλιξη του προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα αυτά προσφέρουν το υπόβαθρο στο οποίο χτίζονται και οι τρεις γνωστικές κατευθύνσεις του Τμήματος και κατά συνέπεια προσφέρονται στα πρώτα τρία έτη του προγράμματος σπουδών.

Τα μαθήματα κορμού είναι:

 • 3054 Μαθηματικά Ι
 • 3452 Μαθηματικά ΙΙ
 • 2155 Πληροφορική
 • 4203 Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
 • 2203 ΘΜΣ – Εισαγωγή
 • 4052 Συστημική Θεωρία
 • 1402 Φυσική για Μηχανικούς
 • 6153 Γραφικά
 • 4355 Υλικά
 • 7203 Εργονομία
 • 1004 Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό (Preparatory English)
 • 2354 Αγγλικά-Ορολογία (English-Terminology)
 • 1252 Ιστορία Design I
 • 2252 Ιστορία Design II
 • 3304 Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς

Γνωστικές Κατευθύνσεις

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/ήτριες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε μια από τις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις:

 1. ΓΚ1 - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
 2. ΓΚ2 - Σχεδίαση με Η/Υ
 3. ΓΚ3 - Σχεδίαση Υπηρεσιών

Οι τρεις αυτές γνωστικές κατευθύνσεις, δεν αποτελούν μια κάθετη εξειδίκευση σε συγκεκριμένες εφαρμογές αλλά επιστημονικά προσδιορισμένα γνωστικά υπόβαθρα που συνολικά υποστηρίζουν, εμπλουτίζουν, ενισχύουν και δυναμώνουν το γνωσιακό προφίλ του Τμήματος, προσφέροντας έτσι στον φοιτητή ένα πολύπλευρο και ισχυρά επιστημονικό υπόβαθρο και ένα σύνολο εργαλείων που καλύπτουν όλο το εύρος εφαρμογής του Design.

Κάθε γνωστική κατεύθυνση περιλαμβάνει ένα σύνολο Υποχρεωτικών μαθημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ) και συσχετίζεται με μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) τα οποία μπορεί να επιλέξει ο/η φοιτητής/ήτρια. Η υποχρέωση αντιστοιχεί στην απαίτηση για μια ελάχιστη εμβάθυνση σε μια από τις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις και μια ελάχιστη συμπληρωματική προσέγγιση και των δύο άλλων γνωστικών κατευθύνσεων. Στο πρόγραμμα Σπουδών δεν απαιτείται επιλογή γνωστικής κατεύθυνσης και δεν αναγράφεται στο Δίπλωμα.

Σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές μαθαίνουν ότι οι γνωστικές περιοχές συνυπάρχουν, εμπλουτίζουν και εμπλουτίζονται από τη συνύπαρξη αυτή. Επί παραδείγματι ένα προϊόν όπως ένα υπόδημα ή ένα κινητό τηλέφωνο που εμφανίζεται στην οθόνη ενός Η/Υ ως ένα τελικό προϊόν σχεδίασης, δημιουργημένο από έναν σχεδιαστή προϊόντων και συστημάτων, εμπεριέχει επιδράσεις από γνωστικές περιοχές όπως η ψυχολογία, το μάρκετινγκ, η διαχείριση σχεδίασης, κλπ. Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι:

Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (1η κατεύθυνση)

Σύντομα δεν θα νοείται ‘προϊόν’ ή υπηρεσία χωρίς τη συνύπαρξη Η/Υ στη δομή τους. Η επερχόμενη διαδραστική τηλεόραση, οι δικτυωμένες έξυπνες οικιακές συσκευές, οι έξυπνες συσκευασίες (κυρίως καταναλωτικών προϊόντων), δεν είναι ακραία παραδείγματα αλλά μια πραγματικότητα που είναι ήδη εδώ. Επίσης οι Η/Υ δεν χρησιμοποιούνται μόνον από ειδικούς ή λιγότερο ειδικούς, αλλά από όλους, όπως παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να βρει παραδείγματα όπου οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν προβλήματα στην χρήση προϊόντων και συστημάτων όπως, πχ. η τηλεόραση, το Video, το τηλέφωνο, οι τραπεζικές συναλλαγές. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί τις ανάγκες σχεδίασης εύχρηστων προϊόντων τα οποία να είναι προσβάσιμα και από τα άτομα αυτά (design for all). Η δυνατότητα σχεδίασης και δημιουργίας φιλικών, εύχρηστων, και ασφαλών προϊόντων και συστημάτων με άυλα / ψηφιακά μέρη, όπως πχ. το κινητό τηλέφωνο ή τα πληροφοριακά συστήματα των αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, απαιτούν γνώση σχεδίασης τέτοιων διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων με σκοπό την επικοινωνία τους με τον χρήστη αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η γνώση αυτή δεν προσφερόταν ως τώρα ολοκληρωμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών έχει σκοπό να καλύψει αυτό το κενό.

Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) κατεύθυνσης:

 • 6104 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • 4153 Διαδραστική Σχεδίαση
 • 5005 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων
 • 8152 Γνωστική Επιστήμη

Υποχρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης (ΥΕΚ):

 • 7153 Σχεδίαση για Όλους
 • 7554 Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης
 • 9802 Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές
 • 6403 Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό
 • 8055 Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές
 • 9554 Εικονική Πραγματικότητα
 • 7313 Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθυνσης:

 • 9604 Πληροφορική Κινηματογραφία
 • 9853 Παιχνίδια / Εκπ. Ψυχαγωγία
 • 8552 Τεχνητή Νοημοσύνη
 • 9402 Τεχνολογική Υποστήριξη της Συνεργατικής Εργασίας

Σχεδίαση με Η/Υ (2η κατεύθυνση)

Η δυνατότητα υποστήριξης της σχεδίασης μέσω Η/Υ εκτοξεύτηκε στα ύψη όταν έγινε πλέον δυνατόν να δημιουργήσει κανείς ένα συγκεκριμένο προϊόν προσομοιώνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής του, και κυρίως αυτό που αντιστοιχεί στο παραδοσιακό engineering. Δηλαδή μπορεί και ο μηχανικός αλλά και ο άμεσα ενδιαφερόμενος εργοδότης να παρακολουθήσει, να κατανοήσει, ακόμη και να αξιολογήσει το ‘προϊόν’ πριν ακόμη φτιαχτεί ένα πρωτότυπο. Φυσικά οι φοιτητές του τμήματος, στα διάφορα εργαστήριά τους, μπορούν πλέον, αντί να ‘εκτυπώνουν’ μια τρισδιάστατη εικόνα του υπό σχεδίαση προϊόντος, να δημιουργήσουν με χρήση ειδικού εξοπλισμού (rapid prototyping) ένα φυσικό πρωτότυπο αυτού σε πλαστικό ή άλλο υλικό. Το τμήμα μέσα από την κατεύθυνση αυτή προσδίδει την απαραίτητη γνώση στους φοιτητές για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τα νέα αυτά εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα να κατέχουν την απαραίτητη επιστημονική και επιστημολογική γνώση έτσι ώστε με κριτικό νου να γνωρίζουν και το ‘γιατί’ και με ποια μαθηματικά, φυσική, μηχανολογία, κλπ, θα μπορέσουν να επιλέξουν και να παρέμβουν στον τρόπο χρήσης του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη σχεδίαση.

Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) κατεύθυνσης:

 • 2404 Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD)
 • 5153 Σχεδίαση με Η/Υ
 • 3404 Τεχνική Μηχανική
 • 8452 Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM)

Υποχρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης (ΥΕΚ):

 • 5204 Μηχανική & Υλικά στο Σχεδιασμό (Επιλογή υλικών)
 • 9353 Μηχανοτρονική
 • 4502 Τεχνικό Σχέδιο
 • 8253 Ρομποτική
 • 8853 Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών
 • 9503 Σχεδίαση & Τεχνολογίες Παραγωγής
 • 7323 Στούντιο 7β – Λεπτομερής Βιομηχανικός Σχεδιασμός

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθυνσης:

 • 8752 Σχεδίαση Οχημάτων
 • 7802 Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες
 • 7353 Ειδικά Θέματα Υλικών
 • 7454 Προσομοίωση

Σχεδίαση Υπηρεσιών (3η κατεύθυνση)

Η προφανώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του προσδιορισμού και δημιουργίας νέων προϊόντων και συστημάτων, απαιτεί και την απόκτηση οριζόντιας γνωστικής πλατφόρμας προσδιορισμού του κύκλου ζωής τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην τρίτη κατεύθυνση η οποία, εκτός των άλλων, κατευθύνει την ομογενοποίηση της γνώσης που απαιτεί η διαχείριση του κύκλου ζωής της σχεδίασης. Θεωρία, μεθοδολογίες, διαδικασίες σχεδίασης, ‘παραδίδονται’ και ‘μεταφέρονται’ στους φοιτητές για την αντιμετώπιση των γενικών ερωτήσεων του ‘τι, πως, πότε, γιατί σχεδιάζω’, αλλά και με ποιόν τρόπο διαχειρίζομαι τη σχεδίαση.

Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) κατεύθυνσης:

 • 7256 Θεωρία Οργανώσεων
 • 8013 Επιχειρηματικότητα
 • 6202 Σχεδίαση Υπηρεσιών
 • 9904 ΘΜΣ - Διαχείριση Σχεδίασης

Υποχρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης (ΥΕΚ):

 • 4254 Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές
 • 6354 Marketing
 • 9304 Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • 8802 Σχεδίαση Πληροφορίας
 • 9010 Αειφόρος Σχεδίαση
 • 9453 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • 7333 Στούντιο 7γ – Σχεδίαση Υπηρεσιών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθυνσης:

 • 8102 Κοινωνιολογία
 • 7652 Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών
 • 7453 Γραφιστική

Μαθήματα Στούντιο

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα σύνολο από μαθήματα τύπου Στούντιο. Είναι μαθήματα στα οποία οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην εφαρμογή προαπαιτούμενων και εξειδικευμένων γνώσεων για τη σχεδίαση ενός «προϊόντος». Οι φοιτητές μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν εφαρμοσμένες δεξιότητες και μεγάλη οικειότητα με θεωρητικά, μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για ένα σύγχρονο μηχανικό σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.

Στην πρώτη ομάδα οι φοιτητές αποκτούν αναβαθμισμένες γνώσεις στο Ελεύθερο Σχέδιο, το Χρώμα και την Σύνθεση. Επίσης αναπτύσσουν τις ευρηματικές τους ικανότητες για τη δημιουργία πρωτότυπων ιδεών και την απόκτηση ευχέρειας στη διατύπωση αισθητικά αποδεκτών προτάσεων. Στόχος των μαθημάτων είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών σε θέματα οπτικής αντίληψης και αισθητικής. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν τα μαθήματα:

 • 2452 Στούντιο 0 - Ελεύθερο Σχέδιο
 • 1305 Στούντιο 1 - Σχέδιο Χρώμα
 • 2305 Στούντιο 2 - Σχέδιο Χρώμα

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται μαθήματα που προσφέρουν εφαρμοσμένες δεξιότητες σε ζητήματα που αφορούν στη σχεδίαση «προϊόντων»:

 • 3254 Στούντιο 3 – Ιδεασμός
 • 4304 Στούντιο 4 - Concept Design
 • 5303 Στούντιο 5 - Product Design I
 • 6303 Στούντιο 6 - Product Design II

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει μαθήματα που απαιτούν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με το αντικείμενο της σχεδίασης είτε πρόκειται για υλικά προϊόντα είτε για διαδραστικά συστήματα ή υπηρεσίες. Τα μαθήματα αυτής της ομάδας προσφέρουν εφαρμοσμένες δεξιότητες που ακουμπούν και το λεπτομερή σχεδιασμό των «προϊόντων» με στόχο το αποτέλεσμα της σχεδίασης να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον τελικό χρήστη (πχ. έτοιμο προς παραγωγή). Τα μαθήματα που προσφέρονται σε αυτή την ομάδα είναι:

 • 7313 Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
 • 7323 Στούντιο 7β - Detail Product Design
 • 7333 Στούντιο 7γ - Service Design

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα τονίζει τη σημασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Υπάρχει δίκτυο πάνω από 500 φορέων που δέχονται τακτικά φοιτητές του τμήματος για Πρακτική Άσκηση. Η διάρκεια άσκησης είναι έως 3 μήνες και διεξάγεται σε κανονικές εργασιακές συνθήκες.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης συνεχιζόμενης πρακτικής άσκησης ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Η άσκηση τοποθετείται στο 4ο έτος, ώστε να αποτελέσει οδηγό στις ακόλουθες επιλογές μαθημάτων και Διπλωματικής Εργασίας.

Το Τμήμα είναι ένα από τα πρώτα που υιοθέτησε την Πρακτική Άσκηση σε χώρες της ΕΕ. Παράλληλα ενσωμάτωσε και αξιοποιεί με μεγάλη επιτυχία τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω Erasmus Placement αξιοποιώντας όλες τις θέσεις και πιστώσεις που διατίθενται από το Ίδρυμα.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. Η ΔΕ αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο Τμήμα και σκοπός της είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διεπιστημονικές γνώσεις, σε μια γενική ή ειδική θεματική περιοχή και να παρουσιάσει τις ικανότητές του, στην κατανόηση, ενός προβλήματος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν και την επίλυσή του.

Η ΔΕ εκπονείται στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής, που ακολουθεί το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα. Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Ο Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και αξιολόγηση της, συμπληρώνει τον οδηγό σπουδών, και βρίσκεται αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του Τμήματος. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν τον Κανονισμό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουν δικαίωμα ανάληψης θέματος.