Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό 1004 Προαιρετικό (ΠΡ) 0 0 2 ώρες 0 ώρες
Ιστορία Design I 1252 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 1 - Σχέδιο Χρώμα 1305 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Πληροφορική 2155 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Εισαγωγή 2203 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 2 ώρες 2 ώρες
Μαθηματικά Ι 3054 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 5 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Ιστορία Design II 2252 Υποχρεωτικό (Υ) 4 4 4 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 2 - Σχέδιο Χρώμα 2305 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Αγγλικά - Ορολογία 2354 Υποχρεωτικό (Υ) 3 2 3 ώρες 0 ώρες
Μαθηματικά ΙΙ 3452 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 5 ώρες 0 ώρες
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού 4203 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Φυσική για Μηχανικούς 1402 Υποχρεωτικό (Υ) 6 5 4 ώρες 0 ώρες
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) 2404 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 3 - Ιδεασμός 3254 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Τεχνική Μηχανική 3404 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση Υπηρεσιών 6202 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Στούντιο 4 - Concept Design 4304 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Υλικά 4355 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση με Η/Υ 5153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 6104 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Διαχείριση Σχεδίασης 9904 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων 5002 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 5 - Product Design I 5303 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Γραφικά 6153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Εργονομία 7203 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Διαδραστική Σχεδίαση 4153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 6 - Product Design II 6303 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Θεωρία Οργανώσεων 7256 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 0 ώρες
Επιχειρηματικότητα 8013 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 0 ώρες
Γνωστική Επιστήμη 8150 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 0 ώρες
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) 8452 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς 3304 Υποχρεωτικό (Υ) 3 2 3 ώρες 0 ώρες
Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό 5204 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Marketing 6354 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση για όλους 7153 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Ειδικά Θέματα Υλικών 7353 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Συμπεριφορά Καταναλωτή 9304 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Μηχανοτρονική 9353 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές 9802 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Διακριτά Μαθηματικά 3352 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 1 4011 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 2 2 2 ώρες 0 ώρες
Τεχνικό Σχέδιο 4502 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ιστορία Τέχνης Ι 5052 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό 6403 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 5 5 2 ώρες 2 ώρες
Προσομοίωση 7454 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης 7554 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές 8055 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Πληροφορική Κινηματογραφία (Animation) 8204 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση Πληροφορίας 8802 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών 8853 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Αειφόρος Σχεδίαση 9010 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Τεχνολογίες Παραγωγής 9503 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Εικονική Πραγματικότητα 9554 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Ιστορία Τέχνης ΙΙ 6053 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων 7313 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Στούντιο 7β - Λεπτομερής Βιομηχανικός Σχεδιασμός 7323 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Στούντιο 7Γ - Σχεδίαση Υπηρεσιών 7333 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης & αυτόνομες κινούμενες μονάδες 7802 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες 7802 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Τεχνητή Νοημοσύνη 8552 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Βάσεις Δεδομένων 8603 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση Οχημάτων 8752 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Εργασία 9402 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 9452 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες
Παιχνίδια Υπολογιστών - Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία 9853 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 3 ώρες 0 ώρες