Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές. Έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε να είναι συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές. Όλα τα μαθήματα έχουν διδακτικές μονάδες και πιστωτικές μονάδες ECTS και συνυπολογίζονται στον υπολογισμό του Διπλώματος. 

Το πρόγραμμα σπουδών δεν διαχωρίζει κύκλους μαθημάτων. Το Τμήμα θεωρεί τα μαθήματα των πρώτων τριών ετών ως υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 40% των προσφερόμενων μαθημάτων και περίπου στο 60% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος. 

Επίσης προσφέρονται περίπου τριάντα δύο (32) προαιρετικά μαθήματα, τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (ο ακριβής αριθμός μπορεί να αλλάξει από έτος σε έτος).

Επίσης, προσφέρονται δέκα επτά (17) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ).

Δείτε αναλυτικότερα τη δομή και τις κατευθύνσεις, τον κατάλογο μαθημάτων  και τον οδηγό σπουδών του προπτυχιακού.

Διαβάστε για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

Χρήσιμα Αρχεία