Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΠΣ) το οποίο ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, αποτελεί καινοτόμο τμήμα για τα ελληνικά δεδομένα και έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΤΜΠΣ περιλαμβάνουν εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις, δεκάδες συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και χιλιάδες ετεροαναφορές που υποδηλώνουν την ποιότητα και την απήχηση του παραγόμενου έργου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο της εθνικής οικονομίας, κατέχουν θέσεις σε design studios, σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων, προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα συμβουλευτικής ως προς τη σχεδίαση και την ανάπτυξη προϊόντων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες με στόχο την εκπόνηση έρευνας αλλά και τη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο χώρο της σχεδίασης. Σε μια πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε το 2015 σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων μας, διαπιστώθηκε ότι, περίπου το 80% έχει ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας ή συνεχίζει σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Από αυτούς που εργάζονται, περίπου το ένα τρίτο βρίσκεται στο εξωτερικό, σε ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως είναι η Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία. Παράλληλα, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος βραβεύσεων σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς σχεδίασης προϊόντων, τόσο από αποφοίτους μας όσο και από φοιτητές μας.