Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε αγορά υλικών για το εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, που βρίσκεται στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Ενδεικτικά η προμήθεια αφορά την αγορά μοκέτας, στρωμάτων γυμναστικής και ηχομονωτικού υλικού. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και τη Δευτέρα 16-07-2018 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97042