Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία (Benetton)

Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων Εξωτερικού αποτελεί καθιερωμένο και ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό στο ΤΜΣΠΣ. Διοργανώνεται ετησίως από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τμήματος και απευθύνεται σε φοιτητές του 4ου έτους φοίτησης. 

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Αναγνώριση δυνατοτήτων επαγγελματικής αξιοποίησης της γνώσης που δίνει το Τμήμα.
  • Εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ.
  • Εκπαίδευση στη δικτύωση μέσω σύναψης επαγγελματικών επαφών.
  • Εμπλουτισμός των κοινωνικών και πολιτισμικών παραστάσεων των φοιτητών.

Στο ΠΕΕ συνδυάζονται κατά περίπτωση με εξειδικευμένες δράσεις. Ενδεικτικά, το ΠΕΕ 2010 συμπεριλάμβανε επισκέψεις σε διεθνείς επιχειρήσεις όπου εργάζονται διπλωματούχοι ΜΣΠΣ και συνεντεύξεις επιλογής για Θέσεις Πρακτικής, ενώ το ΠΕΕ 2011 είχε ως στόχο την υποστήριξη της οργανωμένης συμμετοχής του Γραφείου Διασύνδεσης στην έκθεση 100% Design.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα στους παρακάτω συνδέσμους:

Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα Αγγλία 2011

Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα Ιταλία 2010

Κατάλογος από Επιχειρήσεις/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Δράσεις σχετικές με τα Προγράμματα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων 2003-2011

Δείτε φωτογραφίες στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook του Τμήματος. 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις απαιτούν μικρή οικονομική συμμετοχή των φοιτητών, επειδή συγχρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από το Τμήμα μέσω της ετήσιας Υποτροφίας Ναταλία Τζωρακοελευθεράκη, στη μνήμη της διπλωματούχου του ΤΜΣΠΣ.Monday, July 14, 2014, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία