Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ανταλλαγή Φοιτητών (Erasmus)

Δημοσίευμα σχετικά με τη πορεία φοιτήτριας του τμήματος στο ΕrasmusΤο τμήμα υποστηρίζει και διαρκώς αναζητά τη συνεργασία με άλλα τμήματα Σχεδίασης του εξωτερικού και μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+. Οι σπουδές στο εξωτερικό μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερα πολύτιμη εμπειρία επειδή δεν αποτελούν μόνο τον καλύτερο τρόπο να έλθει κανείς σε επαφή με άλλες χώρες, ιδέες, γλώσσες και πολιτισμούς αλλά, όλο και περισσότερο, αναδεικνύονται σε σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Η αναγνώριση των σπουδών και των πτυχίων αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσα στον οποίο μπορούν να μετακινούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες θα μετακινούνται χωρίς εμπόδια. Γι αυτό το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer System). Το ECTS θεμελιώνεται σε τρία κύρια στοιχεία: την ενημέρωση (σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των φοιτητών), την αμοιβαία συμφωνία (μεταξύ των ιδρυμάτων-εταίρων και των φοιτητών) και τη χρήση των πιστωτικών μονάδων ECTS (που δείχνουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή). 

Αν επιθυμείτε να σπουδάσετε σε ίδρυμα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+, θα πρέπει να ενημερωθείτε σε βάθος από τη σελίδα Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να επικοινωνήσετε με τους τμηματικούς υπευθύνους του Erasmus+, κ. Νικόλαο Ζαχαρόπουλο και Παναγιώτη Κυριακουλάκο

Διμερείς Συμφωνίες

Το τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με τα παρακάτω ιδρύματα. Υπάρχει η δυνατότητα σύναψης νέων συμφωνιών, αρκεί να έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγκαίρως (το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου για φοιτητές που θέλουν να μετακινηθούν στο χειμερινό και 30 Σεπτεμβρίου για φοιτητές που θέλουν να μετακινηθούν στο εαρινό εξάμηνο).

 α/αΊδρυμα Χώρα 
 1  TU Delft Ολλανδία
 2 ITU, Κωνσταντινούπολη Τουρκία
 3 Aalborg Δανία
 4 ΕΝΒΑ Lyon Γαλλία
 5 Universitade do Porto Πορτογαλία
 6 ESAD, Πόρτο Πορτογαλία
 7 IADE, Λισαβόνα Πορτογαλία 
 8  IASI Ρουμανία
 9 Karlsruhe University of Arts and Design Γερμανία
 10 Koln International School of Design Γερμανία
 11 ELISAVA Ισπανία
 12 Eindhoven University of Technology Ολλανδία
 13 Weissensee Univeristy Berlin Γερμανία
 14 Design Academy Eindhoven Ολλανδία
 15 School of Art and Design, Segovia Ισπανία
 16 Universitad de Granada, Granada ΙσπανίαMonday, July 14, 2014, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία