Αρχική σελίδα

Ευρυζωνικότητα

Νέα - Εκδηλώσεις

Σχετικά κείμενα

Σχετικές συνδέσεις

Επικοινωνία

Εσωτ. χώρος έργου

 

Έργα Πρόσκλ. 84

   Δ. Αστυπάλαιας

   Δ. Δικαίου

   Δ. Ερμούπολης

   Δ. Θήρας

   Κ. Ανάφης

   Β. Αιγαίο

   Ν. Αιγαίο

 

Έργα Πρόσκλ. 93

   MAN Ερμούπολης

   MAN Ρόδου

   MAN Πάρου

   MAN Νάξου

   Σύμβουλος 93

 

Broad-Band Task Force

 
    
Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο παρόν ιστόχωρος στοχεύει στην προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Επίσης στοχεύει στην υποστήριξη των διαδικασιών ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην περιφέρεια, τόσο με αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από την ΚτΠ και την ΕΕ όσο και με αυτοχρηματοδότηση.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μια περιφέρεια με χαρακτηριστικό τη γεωγραφική πολυδιάσπαση και κατανομή. Η Ευρυζωνικότητα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες θεωρούνται ουσιαστική υποδομή για την επιβίωση και την ανάπτυξη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

Η προώθηση της Ευρυζωνικότητας γίνεται μέσω της ενημέρωσης φορέων, ειδικών ομάδων-στόχων και του κοινού, καθώς και με επίδειξη των δυνατοτήτων της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Η ανάπτυξη της υποδομής αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας.

Εδώ υπάρχουν πληροφορίες για την Ευρυζωνικότητα γενικά, τα πλεονεκτήματά της, τους τρόπους που αποκτάται, τις εναλλακτικές πρόσβασης κλπ.
Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα και τις ενέργειες προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε σχέση με τα έργα της πρόσκλησης 84 και της πρόσκλησης 93 της ΚτΠ.

Ο δικτυακός αυτός τόπος ενημερώνεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με επίκαιρο υλικό από τον Τεχνικό Σύμβουλο για την Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης αποτελεί το συνδυασμένο δικτυακό χώρο για τις δύο ομάδες έργων:

  • Έργα πρόσκλησης 93 & 105: Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης

  • Έργα πρόσκλησης 84: Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια.

Για την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, συγκροτήθηκε από την Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σχετική Ομάδα Εργασίας.
Η Ομάδα Εργασίας προσκαλεί κάθε εμπλεκόμενο φορέα να συνεισφέρει με τις απόψεις του για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σας συνιστούμε να επισκεφθείτε και τον ιστόχωρο για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ιστόχωρος της Ομάδας Εργασίας ('Broad Band Task Force') της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Broad-Band Task Force


Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ο ιστόχωρος συντηρείται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ερμούπολη της Σύρου

Κοινωνία της Πληροφορίας  Ευρωπαική Ένωση